Artiklar

Borås anställer trespråkig romsk samhällsinformatör

Borås kommun har beviljats statsbidrag för romsk inkludering från Länsstyrelsen i Stockholm och anställer därför en ny romsk samhällsinformatör, Diana Stankovic.

 –Jag ska jobba med kvinnor och barn utifrån deras behov och ge enskilt stöd. Det kan handla om att hjälpa till med bostad, arbete eller kontakter mellan myndigheter. Jag ska stötta och vägleda och blir lite som ett personligt ombud.

Diana Stankovic har tidigare varit medlem i romska rådet i kommunen och har hjälpt till att tolka på lovara. Hon talar också de romska dialekterna gurbeti och arli. Kommunens erfarenheter från tiden som utvecklingskommun för romsk inkludering visar att det är viktigt med kvinnliga brobyggare eller samhällsinformatörer för att kvinnor ska känna  sig trygga i att söka stöd och att olika romska grupper är representerade bland kommunens personal.

Diana menar att alla romska kvinnor har olika behov av stöd, några står långt från arbetsmarknaden eller känner inte till sina rättigheter. Det kan också vara så att självförtroendet är dåligt efter flera år i utanförskap.

–Vi romer måste fortsatt arbeta för våra rättigheter, bygga relationer mellan oss och majoritetssamhället och tyvärr är diskriminering mot romer fortsatt vanligt, säger hon som en förklaring till romernas situation.

Under tiden Borås kommun var utvecklingskommun för romsk inkludering hade de fyra anställda romska samhällsinformatörer och kunde genomföra olika satsningar på bland annat barn och unga. Diana har idag två samhällsinformatörskollegor, varav en kollega som arbetar i skolan och i en study-group för romska barn som behöver extra stöd med läxor.

Hon vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att hitta en bra kontakt att även få förtroende för och hon planerar därför att också arbeta uppsökande mot till exempel öppna förskolor och BVC för att nå de romska kvinnorna. Flera tidningar och radio står nu på kö för att intervjua henne – det är viktigt att alla romska kvinnor i Borås stad får veta att hon har börjat sitt arbete och är redo att hjälpa till.

–Jag vill hjälpa romska kvinnor att vara självständiga och ta egna beslut. Jag hoppas att jag kan bidra till trygghet och att stärka deras identitet.

KARIN SKOGLUND

 

 

Sidan uppdaterad 2023-03-14