Artiklar
Karl Columbus, Eskil Columbus, Karin Columbus och Benny Forsberg på en spelning på Hotell Knaust, Sundsvall på 1950-talet. Foto: privat

Rapport om romskt kulturarv i Västernorrland

Romers och resandes kulturarv i Västernorrland är ett treårigt projekt som startade 2021 för att utforska material om romer och resande i länets samlingar och arkiv.

Projektets syfte har varit att skapa metoder för inkludering, delaktighet och medskapande tillsammans med minoriteten romer och att samla minnen och berättelser om och av den romska befolkningen. 2021–2022 genomfördes en arkivundersökning för att se vad källorna kan berätta om romskt kulturarv i Västernorrland. Historikern Laura Brander fick uppdraget att genomföra undersökningen.

-Det har varit oerhört intressant och lärorikt att få arbeta i det här projektet. När jag påbörjade efterforskningarna förväntade jag mig dels att inte hitta särskilt mycket material, dels att materialet kunde vara tungt att ta till sig. Jag hade både rätt och fel.

Laura Brander upptäckte att det finns mer i arkiven än vad projektdeltagarna initialt hade trott. Förutom redan tidigare kända fotografier hittades även större mängder av tidningsartiklar, uppteckningar, ortnamn, platser och personer, men också fördomsfulla tidningsartiklar och uppteckningar.

Två av de romska grupperna, resande och kelderash var tydligt överrepresenterade i det material som hittades, särskilt gruppen resande som det finns arkivmaterial om två århundraden bakåt i tiden.

-Detta resultat var förväntat, eftersom vi sedan tidigare vet att resande är den grupp av romer som funnits i Sverige längst, ända sedan början av 1500-talet. Det äldsta materialet som hittades här är från tidigt 1800-tal, då i form av notiser och insändare i dagstidningar. Men i folkbokföringen och i domstolsprotokoll kan det finnas mycket äldre material än så,  säger Laura Brander.

Västernorrlands Museum, romska föreningen Djelem Djelem Lungone Dromenca i Sundsvall och den nationella föreningen É Romani Glinda har samarbetat i projektet som kommer att avslutas med en utställning och en kunskapsbank om romers och resandes kulturarv i Västernorrland. 

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Kulturrådet.

Projektrapporten hittar du här: https://cdn.innocode.digital/vnmuseum/uploads/2023/01/Arkivrapport-20220915.pdf]

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-02-15