Artiklar
Foto: Elena Valkepää

Kurs för samiska tolkar och översättare i Umeå och digitalt

Den 25-26 mars 2023 inbjuder Samernas Utbildningscentrum, Samiskt språkcentrum och tolkutbildningen på Folkuniversitetet Norr till en introduktions- och inspirationshelg i Ubmeje/Umeå.

 

Introduktionskurs för samiska tolkar och översättare

Den 25-26 mars arrangerar Folkuniversitetet Norr en introduktionshelg för tolkar och översättare i samiska språk, tillsammans med Samernas utbildningscentrum och Samiskt språkcentrum. Den sträcker sig från lunch till lunch och genomförs i Umeå och digitalt. Samiskt språkcentrum betalar resor, boende och arvode till de som deltar.  

https://www.folkuniversitetet.se/kontakt/ostersund/tolkutbildningar/kurser_i_samiska/Introduktionshelg/

https://www.facebook.com/events/1612198895894823

 

Fortsatt satsning på samiska språk och språkarbetare

Under hösten har Folkuniversitetet Norr med medel från Folkbildningsrådet påbörjat en större satsning på samiska språk, och har tillsammans med bl a Samiskt språkcentrum, Östersunds och Snåsa kommun, och enskilda lärare och tolkar identifierat en rad utbildningsbehov. De planerar att söka ytterligare medel för att utforska möjligheten att genomföra några av de uppslag som kommit. Se exempel nedan. Nu söker de personer som också vill se dessa insatser hända – som deltagare, ledare eller samarbetspartners.

https://www.mynewsdesk.com/se/folkuniversitetet/pressreleases/gemensam-spraaksatsning-paa-samiska-spraak-startar-3230069

Tänkbara uppslag:

  • Översättningsprojekt kring och kurs i ”kanslisamiska”
  • Kurs i översättning
  • Kurs i simultantolkning, i samarbete med Sametinget
  • Språkkurs för föräldrar till barn som läser samiska och själva är svaga i språket
  • Nybörjarkurser i samiska språk
  • Föreläsningsserie kring samiska språk
  • Cirkelledarutbildning för blivande och existerande kursledare i samiska språk

Läs mer här om Folkuniversitetets satsningar på samiska språk: https://www.folkuniversitetet.se/kontakt/ostersund/tolkutbildningar/kurser_i_samiska/

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-02-15