Artiklar
Foto: Anneli Åsén

Nya lanseringar av samiska arkiv

Ett nytt arkivmaterial "Det samiska i Örnsköldsvik", ska bidra till revitaliseringen av samiska i Örnsköldsvik. Samtidigt öppnar Riksarkivet portalen Nuohtti med digitala dokument och fotografier från Sápmi, hämtade från hela Europa.

– Berättelser och ett urval av inspelningar som skildrar samiska språk och folkminnen tillgängliggörs samlat för att bidra till det viktiga språkarbete med fokus på samiska som genomförs i Örnsköldsviks kommun, säger Marlene Hugoson, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen som har ett omfattande arkivmaterial med samiskt perspektiv i sina samlingar.

På den nya webbsidan "Det samiska i Örnsköldsvik" kan personer med samiskt påbrå och andra intresserade lyssna på samiska inspelningar, läsa nedtecknade sägner från områden längs Sagavägen. Där finns även foton, filmer och föremål ur Örnsköldsviks museum och konsthalls samiska samlingar.

– Jag hoppas och tror att webbsidan med det samlade arkivmaterialet kommer att bidra till att fler i Örnsköldsvik känner glädje och finner inspiration i sitt arbete för att återta, utveckla och använda samiska, säger Harriet Kuoppa, minoritetssamordnare Örnsköldsviks kommun.

I Riksarkivets nya portal Nuohtti  finns 30 000 digitala dokument och fotografier från Sápmi, hämtade från 32 arkiv, bibliotek och museer i Europa. I portalen kan man hitta etnologiska rapporter, samemissionärers dagböcker, protokoll från Lappfogdarna, fotografier tagna av privatpersoner och myndigheter, rättsliga dokument med mera.

Riksarkivet skriver på sin hemsida att Nuohtti representerar en ny metod för att främja dekolonisering och digital repatriering av det samiska kulturarvet. Lanseringen av Nuohtti är ett första steg på vägen mot att möta urfolket samernas behov av och rätt till information om sig själva. Genom cirka 400 år har arkivmaterial skapats av myndigheter, vetenskapsmän, upptäckare och missionärer från hela i Europa på besök eller på arbete i Sápmi. Dokumentationen som de har skapat blir nu digitalt tillgänglig på ett enkelt sätt.

De ansvariga för portalen är riksarkiven i Norge, Sverige och Finland, samt de samiska arkiven i Norge och Finland. Nuohtti är utvecklat som en del av det nordiska projektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives som pågick 2018–2021.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-02-14