Artiklar
Foto: Anna von Brömsen

Sök bidrag för hälsofrämjande insatser för romer

Senast den 16 februari, 2023 kan organisationer i det civila samhället ansöka om bidrag för hälsofrämjande insatser för romer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Bidraget ska användas till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. Projekt som involverar romska flickor och kvinnor och som utförs i samarbete med en kommun eller en region är prioriterade.

KARIN SKOGLUND

Läs mer på MUCF:s webbplats:

Hälsofrämjande insatser riktade till romer | MUCF

Sidan uppdaterad 2023-02-09