Artiklar
Kerstin Salomonsson Foto privat

Föreningen Meänmaa får statligt stöd

För verksamhetsåret 2023 erhåller föreningen Meänmaa 650 000 kr från Länsstyrelsen i Stockholm samt 50 000 kr från Region Norrbotten. Föreningen är en av de som företräder den nationella minoriteten tornedalingar, kväner, lantalaiset och meänkielitalande. Men, det är första gången föreningen får medel till verksamheten från både Länsstyrelsen i Stockholm och Region Norrbotten.

Organisationen bildades år 2007 och föreningen Meänmaa ansökte om, och fick, varumärke registrerat av Patent- och registreringsverket år 2008. Grundare är Bengt Pohjanen som fram till år 2020 var föreningens ordförande. År 2020/2021 tog Kerstin Salomonsson över ordförandeskapet. Hon berättar följande om styrelsens prioriteringar för år 2023:

-Nu ska vi komma igång, vi behöver en lokal och människor som sköter ekonomi och hemsidan meanmaa.net. Vi måste helt enkelt få igång en organisation.

I ett pressmeddelande signerad Salomonsson är det första gången föreningen ansökt om statligt stöd. År 2023 erhåller de totalt 700 000 kr i statliga bidrag och verksamhetsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholm respektive Region Norrbotten. Föreningen Meänmaas verksamhet består årligen av ett antal projekt som inkluderar bland annat flera sammankomster och evenemang inklusive Meänkielidagen som firas den 27 februari.

-All verksamhet, har under all denna tid, skötts av helt ideella krafter. Utan kansli med personella resurser och utan lokal, tillägger Salomonsson.

Nu står föreningen inför huruvida de ska rekrytera eller inte.

-Vi har inte pratat om eventuella rekryteringar än, men på nästa styrelsemöte har vi mycket att prata om, bland annat hur vi ska få människor med oss. Vi måste såklart se över vad vi har för underlag, fortsätter hon.

Föreningen administrerar projektmedel och har för första gången fått statliga medel. Medel som Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset fått i många år.

-Det måste vara bra att vi är fler som jobbar för minoriteten. Ju fler, desto bättre! Jag vill bestämt avråda från en konkurrenssituation. Nu är vi fler som representerar tornedalingarna och det är en bra sak, avrundar ordförande Kerstin Salomonsson.

LINNEA HUHTA

 

Sidan uppdaterad 2023-02-09