Artiklar

Åttonde granskningen från Europarådet klar

Situationen för minoritetsspråken i utbildningssystemet är fortfarande otillräcklig, trots regeringens satsningar på minoritetspolitiken, konstaterar Europarådet i sin åttonde uppföljningsrapport.

Vart tredje år granskas Sverige i sin efterlevnad av den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk som trädde i kraft i Sverige den 1 juni 2000.

I den senaste granskningen rekommenderar expertkommittén Sverige att:

  • inkludera språk som en diskrimineringsgrund i lagstiftningen.
  • öka den tvåspråkiga undervisningen på finska och samiska och att erbjuda tvåspråkig undervisning på meänkieli.
  • möjliggöra undervisning i samiska, finska och meänkieli i förskolan.
  • se över utbildningen för lärare i samtliga minoritetsspråk utifrån minoritetspråkstalarnas behov och situation.
  • öka antalet undervisningstimmar för samtliga minoritetsspråk.

Kommittén anser att det är positivt att nationella språkcentrum för finska, meänkieli, romska och jiddisch har startats 2022, men konstaterar att verksamheten endast är garanterad finansiering i tre år, medan finansieringen för de samiska språkcentrumen är säkerställd på permanent basis.

 

Läs den åttonde uppföljningsrapporten på engelska:

1680aa0418 (coe.int)

KARIN SKOGLUND

 

 

Sidan uppdaterad 2023-02-03