Artiklar
Tornedalingarnas flagga. Foto: Hasse Stenudd

Sannings- och försoningskommissionen förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset i 6 månader.

– Sannings- och försoningskommissionen spelar en viktig roll för att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden, säger kulturminister Parisa Liljestrand enligt regeringens pressmeddelande.

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som tillsattes av svenska regeringen i mars 2022. Initiativet för att tillsätta kommissionen har kommit från minoriteten. Sannings- och försoningskommission ska utreda kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset till följd av 1800- och 1900-talens assimileringspolitik.

Enligt kommissionens egen hemsida ska de bland annat:

  • kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda
  • sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess historiska erfarenheter
  • lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning.

Syftet med deras arbete är att:

  • bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse
  • främja försoning
  • motverka att något liknande händer i framtiden

Sannings- och försoningskommissionen lämnade sitt första delbetänkande Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärdet mättes.Tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten eksklyteerinki ja assimileerinki. Exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset i maj, 2022.

 Det nya redovisningsdatumet för uppdraget är den 15 november 2023.

Läs mer på regeringens och kommissionens egen hemsida:

Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset - Regeringen.se

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-02-01