Artiklar

Ny digital kunskapsbank om språkstärkande arbete för små språk i Norden

I digitala kunskapsbanken hittar du verktyg, information och inspiration för dig som jobbar med språkrevitalisering.

Hur kan de små språken i Norden stärkas? Hur arbetar andra med språkrevitalisering inom utbildning, forskning, kultur och media? Hur arbetar skolor och förskolor? Kan tv, teater eller sociala medier vara en metod för att stärka ett litet språk? Hur ser ett revitaliseringsprogram ut? Vad gör ett språkcentrum? Vad är språkteknologi och vad används det till?
 
Om detta och mer hittar du att läsa på Isofs webbsida: Små språk i Norden | Isof.se
Sidan uppdaterad 2023-01-16