Artiklar

Nya filmer och poddar framtagna inom romsk inkludering

För att sprida kunskap och inspirera till konkreta åtgärder för romsk inkludering har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram filmreportage och poddavsnitt.

Filmerna och poddavsnitten är en förlängning och fördjupning av två skrifter som myndigheten tagit fram.  Arbetar din kommun rättighetsbaserat? och  Romsk inkludering i praktiken. 

Filmreportagen är cirka 5 minuter långa och lyfter konkreta exempel av arbete för romsk inkludering runtom i landet. I reportagen möter vi bland andra Jeanette Olsson i Örebro, initiativtagare till Föreningen Gypsy Queens berättar om föreningens verksamhet i Örebro län samt om ytterligare två projekt föreningen driver.

Poddavsnitten är cirka 45 minuter långa och behandlar teman kopplade till romsk inkludering. Samtalsledare för poddavsnitten är Mirelle Gyllenbäck och Abedin Denaj. De har båda flera års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör romsk inkludering, både på lokal och nationell nivå.

Hanna Skogsmark

 

Sidan uppdaterad 2022-12-22