Artiklar

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som har tillsatts av den svenska regeringen. Det var minoriteten själv som tog initiativet till utredningen berättar Eva Dahlén, informationsansvarig och Anna-Lena Sjölund huvudsekreterare för kommissionens arbete.

Syftet med kommissionens arbete är att bland annat kartlägga och granska assimileringspolitiken under 1800- och 1900-talen och dess konsekvenser för minoriteten, grupper och enskilda inom minoriteten. Man ska även sprida information för att öka kunskapen om tornedalingar, kväner och lantalaiset och deras historiska erfarenheter.

Kommissionen ska som ett sista steg i arbetet även lämna förslag på fortsatta insatser som kan bidra till upprättelse och främja försoning. Däremot ingår inte i uppdraget att överväga eventuella ansvarsfrågor i enskilda fall eller ekonomisk kompensation till enskilda som drabbats. 

Syftet är att utredningen ska bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något likande händer i framtiden. 

Enligt Anna-Lena Sjölund och Eva Dahlén är det viktigt att man verkar i nära samarbete med minoriteten och förankrar det man gör.
-Vi har kontinuerligt kontakt med STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksonlaiset och med ungdomsorganisationen Met Nuoret med flera, och informerar om vårt arbete.

Kommissionen har redan intervjuat 160 individer om deras erfarenheter av assimileringspolitiken. En stor del av slutrapporten kommer att baseras på dessa intervjuer, berättar Anna-Lena Sjölund.

Kommissionen består av en ordförande, åtta ledamöter och ett sekretariat. Anna-Lena Sjölund och Eva Dahlén arbetar på sekretariatet som sitter i Garnisonen på Östermalm.

De berättar att enligt den ursprungliga planen skulle kommissionens arbete vara klart i maj 2022, men på grund av pandemin, kunde inte man inte träffa minoriteten och genomföra intervjuer. Uppdraget har därför blivit förlängt fram till 15 maj 2023.

Kommissionen har redan släppt en delrapport som presenterades 1 juni 2022. Delrapporten överlämnades till Kulturminister Jeanette Gustavsdotter.
- När vi lämnade över delrapporten poängterade kulturministern tydligt hur viktigt kommissionens arbete är. Det är betydelsefullt för minoriteten att veta att man har regeringens stöd. Överlämningen av delrapporten till minoriteten sändes live från Tornedalen.

I delrapporten beskrivs metoden man använt i sitt arbete. Till största del baseras arbetet på de intervjuer med minoriteten man genomfört och sammanfattningar av forskningsrapporter om rasbiologiska undersökningar och insamling av mänskliga kvarlevor.

Just nu arbetar kommissionen med att analysera alla intervjuer, insamlat arkivmaterial och forskarrapporter. Kommissionen genomför också informationsinsatser, bland annat olika tematiska symposier och arbetar med att sammanställa slutrapporten. I slutrapporten ska kommissionen lämna förslag till fortsatta insatser som kan bidra till upprättelse och främja försoning.

Petra Kahn Nord

Sidan uppdaterad 2022-12-22