Publicerad 2015 Bok PDF

Antiziganismen i Sverige - skolbok

Vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet publicerades av Kommissionen mot antiziganism år 2014. Skolboken Antiziganismen i Sverige är en lättillgänglig version av vitboken och är tänkt att användas inom utbildningsväsendet.

Skolboken ska ses som ett led i arbetet med att förstärka samhällets insatser mot antiziganism, det vill säga den specifika rasism som riktas mot romer. Den är i första hand tänkt för elever i skolår 8–9, men kan även användas på gymnasiet.

I boken återges romska personers upplevelser av antiziganism. Den ger kunskap om hur det har varit och är att leva i ett land där politiska åtgärder har byggt på fördomsfulla uppfattningar om romer.

Utgivare: Kommissionen mot antiziganism

Sidan uppdaterad 2024-02-23