Artiklar

Lär dig mer om Bläddra – en läsapp för nationella minoritetsspråk

Anmälan är öppen till 2023 års första webbinarium om Bläddra.

Utbudet av litteratur på de nationella minoritetsspråken är litet. Därför har Kungliga biblioteket utvecklat Bläddra, en app för mobil och surfplatta med e-böcker på meänkieli, romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på jiddisch och finska.

Nu fortsätter arbetet med att utveckla Bläddra och att nå nya läsare.

Vi välkomnar förmedlare av appen till ett webbinarium den 25 januari 2023, klockan 10.00-11.00.

Under webbinariet berättar vi mer om Bläddra och hur man använder appen, och hur du som förmedlare kan arbeta läsfrämjande med målgrupperna. Informationen vänder sig till dig som arbetar på folk- och skolbibliotek eller är modersmålslärare, men alla intresserade är välkomna. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor.

Läs mer och anmäl dig: 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/kalendarium-samverkan-och-utveckling/kalendarium-samverkan-och-utveckling/2022-11-09-lar-dig-mer-om-bladdra---en-lasapp-for-nationella-minoritetssprak.html

 

Sidan uppdaterad 2022-12-15