Artiklar

Dags att söka bidrag från Kulturrådet!

Vill du genomföra ett kulturprojekt som stärker, utvecklar eller synliggör de nationella minoriteternas kultur och kulturarv?

Du kan ansöka om både ” Projektbidrag för nationella minoriteters kultur” och ”Verksamhetsbidrag nationella minoriteters kultur”.

Ansök senast 18 oktober

Läs mer om bidragen och hur du söker här:
Projektbidrag nationella minoriteters kultur

Verksamhetsbidrag nationella minoriteters kultur

Sidan uppdaterad 2022-09-22