Artiklar

Filminstitutet söker förskolepedagoger för nytt projekt

Svenska Filminstitutet kommer under hösten 2022 att producera ett filmpedagogiskt språkstärkande material för förskolan. Projektet är en del i regeringens satsning för att stärka de nationella minoritetsspråken. Målgruppen för materialet är förskolpedagoger och ska kunna användas oberoende av förkunskaper i språken, vara enkelt och tydligt och ha barns perspektiv.

Materialet ska vara grundat i språkstärkande pedagogik, Lpfö18 och bygga på behov hos pedagoger och användare. Filminstitutet söker därför kontakt med förskolpedagoger som har möjlighet att delta i en diskussion om pedagogik, perspektiv och behov för att produktionen ska hålla en hög kvalité och relevans för målgruppen.
- Vi tror på att få in filmen i förskolan och skolan. Att få berätta sin historia med hjälp av film och bilder. Det handlar om att stärka språken genom film som är vårt uppdrag. Film och bildskapande är fantastiska verktyg att koppla till språkstärkande aktiviteter, säger Katharina Berggren, projektledare på Filminstitutet.

För mer information kontakta gärna Katharina Berggren, projektledare Svenska Filminstitutet katharina.berggren@filminstitutet.se eller mobil 076-501 16 52.

Sidan uppdaterad 2022-09-16