Artiklar

En utmaning att nå ut till rätt personer för Meänkaverit

Hur når man tornedalingar i Stockholm med information? Om de inte finns i föreningslivet?Meänkaverit är en besöksgrupp för meänkielitalande äldre. Eller tornedalingar egentligen.

 

Meänkaverit (våra vänner) bildades för 2,5 år sedan och fick stöd från Stockholms stad.

Projektet har sedan starten fått fortsatt förtroende och ekonomiskt stöd, och erbjuder samtal och besök till äldre personer som kanske vill känna närvaron av Tornedalen eller språket meänkieli ibland.
- Ja vi pratar som det faller sig där i stunden, säger Ulla-Britt Forsberg, en av volontärerna i gruppen.

- Meänkaverit startade mitt i pandemin och därför blev det bara telefonsamtal med de äldre. Tyvärr. Helst hade vi ju suttit och bläddrat i fotoalbum och pratat gamla minnen men det blev inte så. Och det har visat sig vara svårt att nå ut även nu efter pandemin, säger Ulla-Britt Forsberg.

Vi sitter på ett kafé i Hammarby sjöstad och konstaterar att det finns tornedalingar överallt. Ulla-Britt Forsberg har bland annat en granne med rötter därifrån. Och går man i vidare cirklar så finns det ännu fler. 
- Men ändå är det svårt att hitta de äldre som vill nås av vår besöksgrupp, säger kollegan Brittmarie Sarrión. Idén till Meänkaverit väcktes av Rut Niska Säfström, tidigare ordförande i Tornedalingar i Stockholm.

Hon sökte efter volontärer till besöksgruppen genom annons i föreningens medlemsblad. Brittmarie och Ulla-Britt träffades för första gången vid gruppens uppstartsmöte.
- Vi sågs där och då, och fick genast bra kontakt. Såpass så att folk frågade hur länge vi jobbat ihop, men vi lärde ju känna varandra där, berättar Brittmarie Sarrión.

Hon har själv ett förflutet som socialsekreterare och sökte nya meningsfulla uppdrag efter att hon gått i pension. Likadant tänkte Ulla-Britt Forsberg, som är utbildad jurist men som då också gått i pension. 
- Uppdraget som volontär är ett sätt att behålla Tornedalen levande och varmt inom mig, säger Ulla-Britt Forsberg. 

- Ja, det är inte frågan om hemlängtan, då hade jag flyttat tillbaka, utan det är ett fint sätt att låta det finnas kvar inom mig. Och förhoppningsvis också i de äldre som vill prata med oss, säger Brittmarie Sarrión.

Även om man tror sig veta att behovet och intresset finns så är det en utmaning att nå rätt personer. Meänkaverit har skickat ut flera hundra broschyrer om projektet, och försökt att nå kontaktpersoner i äldrevården och på andra ställen. En enkät skickades utill ett antal mottagare för att följa upp tidigare utskick. Tyvärr blev svarsfrekvensen väldig låg. 
- Det är så svårt att veta om informationen når fram, och att veta att den går vidare till vår målgrupp, säger Ulla-Britt Forsberg.

Nu ska de visa upp sig på seniorveckan på Vasaträffen i Stockholm. Där arrangerar man en dag per nationell minoritet. Tornedalingarnas dag är den 21 september, då besökarna får lyssna till musik från Tornedalen, får information om Meänkaverit samt ta del av en utställning om Tornedalen.Förhoppningen är att fler äldre ska nås av budskapet att de kan få samtal eller besök från någon av Meänkaverits volontärer. 
- Kanske tar det tid, och då måste det få ta tid. Men vi vet ju att det finns äldre tornedalingar i Stockholm, frågan är bara om de ens känner till att besöksgruppen Meänkaverit finns, säger Brittmarie Sarrión.

 
MATTIAS BARSK
Sidan uppdaterad 2022-08-31