Artiklar

Extra utlysning från Isof hösten 2022

Isof har i år fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Nu finns nya medel (totalt 4,3 miljoner kronor) att söka.

Ansökningarna ska vara inlämnade senast måndagen den 3 oktober 2022.

Bedömningsgruppen sammanträder den 7 november och därefter meddelas om bidrag beviljas eller ej inom ca två veckor.

Godkänt bidrag ska rekvireras och betalas ut under 2022 men kan användas under hela perioden som projektet pågår.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

 

 

Sidan uppdaterad 2022-08-25