Artiklar
 Folkets hus i Umeå där debatten hålls. Foto: Folkets hus

Nationella minoritetsföreningar anordnar valpanel i Umeå

Den 30 augusti anordnar tre minoritetsgrupper en valpanel i Umeå Folkets hus, dit lokala representanter för riksdagspartierna är inbjudna. Tanken är att allmänheten ska få en bild av var politikerna står i frågor som rör nationella minoriteter.
 

Den 11 september går Sverige till val. Men vad tycker egentligen de politiska partierna när det gäller frågor som rör Sveriges nationella minoriteter? Det är utgångspunkten för valpanelen i Umeå.

Evenemanget vänder sig till allmänheten och är ett samarbete mellan tre minoritetsgrupper: tornedalingar, sverigefinnar och romer, genom föreningarna Tornedalingar i Umeå, Finska klubben och Föreningen RUNG (Resande, ung, ny och gammal). Tage Alalehto är ordförande för Tornedalingar i Umeå och initiativtagare till panelen. Han tycker att det är givande att de tre föreningarna kan genomföra arrangemanget ihop.
– Vi har ju en del frågor gemensamt så det är klart att det är viktigt att samarbeta, men vi har förståelse för att inte alla minoriteter kunde vara med, säger han.

Representanter för sju av riksdagens åtta partier kommer att delta. Det är endast Sverigedemokraterna som inte är med.

– SD fick också inbjudan men har inte ens svarat, säger Tage Alalehto.

Det är första gången ett sådant här evenemang anordnas i Umeå.

– Man ska ta möjligheten när det blir val. Då är politikerna intresserade.

Är intresset svalt annars?

– Ja, det är det, men här i Umeå har man visat stort intresse för minoritetsfrågorna, säger Tage Alalehto.

Sedan den 1 januari 2020 ingår Umeå kommun i förvaltningsområdet för meänkieli. Kommunen ingår sedan tidigare även i förvaltningsområden för både finska och samiska. Det innebär bland annat att kommunen ska skydda och främja språken och kulturerna, ge inflytande och samråda med minoriteterna, skydda och främja språken med tillhörande kultur, samt erbjuda myndighetskontakt, barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.

Valpanelen, den 30 augusti, hålls i salen Embla i Umeå Folkets hus. Den börjar klockan 18.30 och håller på i en och en halv timme. Moderator är Tage Alalehto.

Kvällen inleds med att kommunens minoritetssamordnare presenterar sitt uppdrag, samt visar statistik över hur många som erbjudits respektive fullföljt modersmålsundervisningen. Sedan kommer minoritetsförträdarna att presentera sina föreningar och sina frågor.
– Jag kommer att trycka på att vi är en intresseförening för kulturella värderingar och berätta lite mer om vad vi står för, säger Tage Alalehto som representerar Tornedalingar i Umeå.

Därefter får varje parti tre minuter till att prata om sina ståndpunkter kring minoritetsfrågorna. Avslutningsvis diskuteras fem frågor, som valts ut av föreningarna. De handlar bland annat om modersmålsundervisning, äldreomsorg och statsbidrag.

Hur har ni kommit fram till frågorna?

– De här frågorna har vi gemensamt. Vi hade många fler från början men kom tillsammans fram till dessa. Det är några av våra viktigaste frågor.

Vad är förhoppningen med valpanelen?

– Att i det allmänna mediebruset åtminstone försöka få svar på några av de frågor som besökarna funderar på. Var ligger minoritetsfrågorna på den politiska agendan? Men också att synliggöra frågorna i stort.

– Sådana här frågor kan inte avhandlas snabbt men man får en liten orientering.

Fem frågor diskuteras i valpanelen

·       Vad har du själv för erfarenhet av minoritetsskap?

·       Anser ni att modersmålsundervisningen är tillräcklig? Kan den göras annorlunda?

·       Ska det vid en tjänstetillsättning räknas som en merit att tillhöra en nationell minoritet? Ska det kunna ge ett lönetillägg vid en offentlig myndighet?

·       Antalet äldre kommer att öka i Umeå. Vilket ansvar har kommunen för att göra långsiktiga prognoser för att kunna trygga servicen för äldre nationella minoriteter? Exempelvis när det gäller behov av trygghetsboende/serviceboende?

·       Är statsbidragen till de nationella minoriteternas riksförbund för låga, tillräckliga eller för höga?

 

FRIDA STRAND

 

 

Sidan uppdaterad 2022-08-29