Artiklar

Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan mot rasism

Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. 

Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer.

Flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället berörs. Det skriver regeringen i ett pressutskick.

Planen är ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige.

Det övergripande målet för denna plan är ett strategiskt, effektivt och samlat arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige.

Planen ska utgöra en grund och en inriktning för arbetet mot rasism och hatbrott inom de särskilt viktiga strategiska områden som regeringen har identifierat: mer kunskap, utbildning och forskning; förbättrad samordning och uppföljning; civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog; förstärkt förebyggande arbete på nätet; ett mer aktivt rättsväsende. Med planen utformas en struktur för samordning och uppföljning som lägger grunden för ett långsiktigt strategiskt arbete.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-07-04