Artiklar
På bilden syns Isabella tillsammans med Suvi Kokko, koordinator för finskt förvaltningsområde. Foto: Östhammars kommun

Isabella belönas med språkstipendium

Det årliga finska språkstipendiet  i Östhammars kommun delades ut vid skolavslutningen den 9 juni. Årets pristagare är Isabella Vestberg från Vallonskolan. 

Isabella har under åren visat särskilt intresse och entusiasm i modersmålet finska och fick som uppmuntran ett presentkort, en bok och finskt godis. 

Isabella får finskundervisning två gånger i veckan på morgonen innan skoldagen börjar. – Jag tycker att det är roligt att läsa finska. Jag har fått lära mig språket sedan förskolan. Det är inte så svårt, bara långa ord kan vara svåra. Jag pratar finska med min mamma och mormor, berättar Isabella, på Östhammars kommuns hemsida.

Hon har varit i Finland några gånger, senast nu i maj för att besöka släktingar.
  – Jag lär också min lillasyster finska, berättar Isabella.

Att barn och unga får möjlighet till modersmålsundervisning är en viktig del i arbetet med språkutveckling som också har betydelse för att finska ska fortsätta att vara ett levande språk i Sverige.

Sedan 2017 delar Östhammars kommun ut stipendiet för att uppmuntra eleverna som redan läser finska att fortsätta med sina studier och för att få fler att välja att börja läsa finska som modersmål.Kommunen ordnar undervisning i finska till alla barn och unga som har finska rötter och önskar få undervisning i finska. Modersmålsstöd börjar redan i förskolan och i skolan undervisas språket i två olika spår: spår ett för elever med förkunskaper och spår två för elever utan några förkunskaper. Språket behöver inte pratas hemma för att ha rätt till undervisning i finska. Finska kan också väljas inom språkvalet.
– Modersmålet har stor betydelse för utvecklingen av barns kulturella identitet och självförtroende, utöver det bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering. De nationella minoritetsspråken en del av det svenska kulturarvet och mycket arbete återstå för att återuppliva dessa hotade språk, säger Suvi Kokko. 

I kommunen bor över 480 barn under 16 år, med rötter till Finland, men enbart 10 barn läser finska. Kommunen har under våren 2022 genomfört en informationskampanj om rätten till finska i förskolan. Att kunna finska kan vara viktigt för att kunna kommunicera med äldre släktingar och binder en starkare till sina rötter. Dessutom behövs finska språket i många yrken i arbetslivet i Sverige, inte minst inom vård och omsorg.
– Vi märker att intresset för finska i förskolan växer. Nu undersöker vi hur vi kan i praktiken öka modersmålsstödet i finska i förskolorna, säger Suvi Kokko. 

 
MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2022-06-15