Artiklar

Hon vill lyfta fram språken i Minoritetsnytt

För snart ett år sedan föddes idén till sajten Minoritetsnytt. Bakom den finns en redaktion med Kati Dimiter Taikon i spetsen. En redaktion som arbetar helt ideellt.

Redaktionen består av 11 personer där den yngsta är 13 år och den äldsta är 65 plus.
- Vi vill ha bredden, förklarar Kati som var med och startade den första romska tidskriften 1999, Le Romané Nevimata.

Le Romané Nevimata var en romsk ungdomstidning som var den första i sitt slag i Sverige som skrev om romer och på romani chib. När idén till Minoritetsnytt föddes var det den tidningen som Kati och och övriga i redaktionen hade i minne. Men nu ville man anpassa sig till tiden och göra en digital variant.
- Jag brinner för språket och vill lyfta fram språken, säger Kati som är lärare i grunden och arbetar heltid som lärare i årskurs 1-6 utanför Stockholm. Hon arbetar även med nyanlända på skolan.

Tidningen gör hon och redaktionen på ideell basis på fritiden. 
- Under pandemin kände vi oss alla väldigt isolerade, det fanns inte längre några nyheter om vad vi minoriteter gör eller inte kan göra under Covid-19. Detta fick oss i redaktionen att tänka efter hur kan vi sprida nyheter, säger hon.

Nättidningen är fortfarande under uppbyggnad men syftet är glasklart.
-  Syftet är att ge ut nyheter och aktuell information på olika minoritetsspråk och svenska. Vi vill uppmärksamma kända profiler inom de olika minoritetsgrupperna där deras arbete bör uppmärksammas och synliggöras både för de olika minoritetsgrupperna och för samhället i stort. Det ska vara en resa mellan kulturerna och minoritetsspråken.

Hon fortsätter:

- Vi har ett väldigt brett fokus. Vi vill lyfta språket, kulturen och matkultur, både nya yttringar och gamla traditionella och visa vad som hänt när det exempelvis gäller nya maträtter och recept som influencers tar upp.

- Min drivkraft är att synliggöra språken och jag brinner för tvåspråkighet. Språken måste synas. Det börjar hända mycket inom minoritetsområdet men det måste hända mer, menar Kati.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2022-06-06