Artiklar

Unik utbildning utlyses internationellt

Till hösten startar Lunds universitet, med öronmärkta medel från regeringen, en lärarutbildning i jiddisch, den första i sitt slag i Sverige.

Förhoppningen är att öka antalet lärare i jiddisch för att på sikt också få fler elever som lär sig språket. Utbildningen riktar sig till studenter som har läst jiddisch tidigare och studenter som är lärare i språket.
- Målet är att bidra till revitalisering av minoritetsspråket jiddisch, säger Johanna Lindbladh, föreståndare för sektion 5 vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

För att söka till utbildningen krävs förkunskaper i nybörjarkurs 1 och 2 i jiddisch, totalt 30 högskolepoäng i språket, eller motsvarande kunskaper.

För att råda bot på den katastrofala bristen på jiddischlärare köper Skolverket delar av lärarutbildningen och erbjuder den som en uppdragsutbildning. Dessutom har Skolverket gett i uppdrag åt en konsult, som arbetar åt Sveriges jiddischförbund, att under hösten hjälpa till med att nå ut med information om uppdragsutbildningen och försöka att locka elever till att läsa jiddisch.

Ämnena i undervisningen är breda, förutom språkundervisning ingår kurser om Holocaust, jiddisch film, litteratur och kultur samt didaktik.
Undervisningen sker på distans och ges på engelska. Eftersom studentunderlaget inte är så stort utlyses kursen internationellt.

Hittills har 13 studenter anmält sig till utbildningen. Sen anmälan öppnar den 15 juli och då kommer det att finnas mer reklam om satsningen.
- Skolverket samarbetar med Stockholms, Göteborgs- och Malmö stad och de har eller kommer att utlysa totalt tre-fyra tjänster som lärare i jiddisch. Några av dem som blir aktuella för uppdragsutbildningen kommer alltså att bli anställda i någon av de tre städerna och därmed få lön under sin utbildningstid, säger Johanna Lindbladh.

Sveriges Jiddischförbund har länge varit mycket kritisk till att så lite har hänt vad gäller utbildning av jiddischlärare. Bristen på lärare i språket är skriande. Jiddischförbundet har i kontakter med Skolverket under flera år framfört önskemål om att man ska skapa en uppdragsutbildning för lärare i jiddisch.
- I vanliga fall kan en uppdragsutbildning för lärare bara grundas på att den person som är berättigad till ekonomiskt stöd under utbildningen har en s k huvudman som vill att vederbörande ska ha den aktuella utbildningen. I det här fallet finns det inte sådana huvudmän/arbetsgivare. Man konstruerar en huvudman på det här sättet. Och det kommer att vara ganska svårt att förklara för den som vill studera men som faktiskt inte är lärare, säger Eva Fried, ordförande i Sveriges Jiddischförbund.

Skolverket har väntat på ett uppdrag från Utbildningsdepartementet och på så vis har åren gått och ingenting hänt. Lunds universitet har ett uppdrag att ha jiddisch bland sina kurser och nu fick de även uppdrag att starta en utbildning som ger kompetens att undervisa i jiddisch.

Men Jiddischförbundet befarade att det skulle bli svårt att rekrytera personer som dels har goda kunskaper i jiddisch och dels har lärarkompetens. Detta framförde förbundet till Skolverket och till Lunds universitet och även till Utbildningsdepartementet.
- Sent omsider har Skolverket kommit fram till en något okonventionell lösning: Man har gjort avtal med fyra kommuner. Dessa kommuner har annonserat ut ett antal halvtjänster som lärare i jiddisch. Om man får en av dessa tjänster, max sex personer, och söker till utbildningen för att bli lärare i jiddisch kan man genomföra studierna och under tiden erhålla halvtids lärarlön, säger Eva Fried.

- Problemet är att det är en konstig lösning. Ingen av de kommuner som annonserar ut en halvtids lärartjänst i jiddisch kan ju i annonsen skriva ”du behöver inte tillträda tjänsten, du kan gärna börja studera till lärare och sen behöver du inte alls arbeta hos oss.” Skolverket vill ha vår hjälp att hitta dessa studenter – och det är minst sagt en utmaning. Skulle man nu få en kurs med, låt oss säga, åtta till tio studerande för att få kompetens till att undervisa i jiddisch, så har vi kommit en bra bit på rätt väg.

Fotnot: Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

JOHN GRADOWSKI

 

 

Sidan uppdaterad 2022-05-30