Artiklar

Jiddisch för nuvarande och framtida lärare

Nu satsar Skolverket på jiddisch tillsammans med Lunds universitet, Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Sveriges Jiddischförbund.

 

- Vår förhoppning är att det här ska stärka undervisningen i jiddisch och att fler elever ska vilja läsa språket, säger Helena Lundgren, undervisningsråd på Skolverket.

Hon berättar vidare att det för jiddisch som modersmål i grundskolan fanns tre lärare och 17 elever läsåret 2020/21, detta enligt Skolverkets statistik. Det låga antalet av både lärare och elever gör situationen väldigt sårbar och Skolverket ansåg det därför angeläget att initiera en insats. Behovet av en insats har också påpekats av Sveriges Jiddischförbund vid flertalet tillfällen. 

För att öka antalet lärare i jiddisch samarbetar Skolverket med Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, det vill säga de städer som har de största judiska församlingarna och där det troligen finns störst utbud av både potentiella lärare och elever. Även Tyresö kommun som i dagsläget redan har undervisning i jiddisch kommer att delta.

Insatsen består av att Skolverket erbjuder en uppdragsutbildning i jiddisch via Lunds universitet. Uppdragsutbildningen är öppen för alla som är anställda av en huvudman (det vill säga av kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola).

Dessa kan då studera på arbetstid. För att i samma veva öppna upp möjligheten för fler att bli lärare i jiddisch utlyser Stockholm, Göteborg och Malmö tjänster i jiddisch där större delen av tjänsten består av ett deltagande i uppdragsutbildningen.

Sveriges Jiddischförbund har åtagit sig att bidra till att sprida mer kännedom om uppdragsutbildningen och dessutom bidra till att fler elever ska känna till sin rätt att läsa jiddisch.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2022-06-13