Artiklar
Gunilla Flodin. Foto: Petra Nord Kahn

Här utbildas personalen i judiskt liv

Neuberghska Bambergerska Ålderdomshemmet är ett äldreboende med judisk profil. På äldreboendet finns 50 lägenheter, 35 med somatisk inriktning och 15 för personer med demenssjukdom. 

På hemmet arbetar cirka 70 personer varav endast två är judar. Gunilla Flodin, verksamhetschef sedan 2020, är själv inte judinna. Hon arbetade tidigare på det judiska äldreboendet i Stockholm.

Under sina år i Stockholm fick hon lära sig om de judiska traditionerna under arbetets gång. När hon tog över som verksamhetschef för äldreboendet i Göteborg bestämde hon sig för att formalisera och strukturera judisk utbildning för icke-judisk personal.
- Jag visste att vi inte skulle kunna anställa många med judisk bakgrund till äldreboendet, det finns inte så många judar i Göteborg och ännu färre som är intresserade av att jobba inom äldreomsorgen. Det blev därför nödvändigt att hitta ett sätt som gjorde att icke-judisk personal hade tillräcklig kunskap om judisk religion, kultur, tradition och kosher, judiska matregler.

Sedan ett antal år ger Göteborgs judiska församlings andlige ledare Benjamin Gerber kontinuerligt utbildningar om judiskt liv för personalen på Neuberghska. Utbildningen följer samma struktur. Den första träffen ger grundläggande kunskap om judisk kultur och historia, det andra utbildningstillfället ger ökad kunskap om judiska helger, shabbat och kosher. Vid det sista tillfället går Benjamin igenom etik och döden enligt ett judiskt synsätt.

Gunilla berättar att de flesta boende på äldreboendet inte själva följer de judiska matreglerna. Hon säger att alla boende kan äta vad de vill i sina egna lägenheter men att i gemensamma utrymmen ska de judiska matreglerna följas så att alla judar känner sig välkomna.

Samtliga judiska helger firas på äldreboendet. På Israels nationaldag dekoreras äldreboendet med blåvita färger och de boende får äta en israelisk buffé. Inför shabbat, som infaller varje fredag kväll, kommer en frisör och fixar håret på de boende som så önskar. De kläs alla i sina finaste kläder efter de duschats. Om inget akut inträffar duschas ingen av de boende under lördagen, då den judiska shabbaten förbjuder arbete under shabbat. Under de helgdagarna kommer oftast någon från judiska församlingen i Göteborg och håller gudstjänst.

Personalen utbildas vanligtvis om judisk kultur, historia och levnadssätt under utbildningstillfällen i storgrupp. Enligt Gunilla blev coronapandemin en extra stor utmaning för verksamheten då de inte kunde träffas i stora grupper.
-  Vi löste situationen så gott vi kunde, delade upp personalen i mindre grupper med avstånd mellan varandra men det är klart att det inte blev lika bra som det kan vara.

Gunilla planerar att inom kort börja med utbildningstillfällen i storgrupp igen. Under dessa träffar kommer all personal fortbildas om judiska ämnen.

Planen är att två fördjupande utbildningar à tre tillfällen à två timmar ska erbjudas varje termin. Alla nyanställda kommer även att erbjudas två heldagsutbildningar under maj och juni för att få grundläggande kunskap om judendom och judiskt liv.
- Det mest krävande för vår personal är faktiskt att lära sig de judiska matreglerna. Att inte servera fläsk eller blanda mjölk och kött är inte så svårt, men exempelvis regler om vilka knivar, gafflar, porslin och kastruller man ska använda när och till kan vara utmanande. Judiska helger som har specifika regler för vad man får äta och inte får äta kan också vara förvirrande för ny personal. Men efter utbildningarna brukar de förstå bättre och göra mycket färre misstag.
 

PETRA KAHN NORD

 

 

Sidan uppdaterad 2022-10-12