Artiklar
Den samiska flaggan. Foto: Marie Enoksson

Vilhelmina inventerar samiska behov

Vilhelmina samiska förvaltningskommun inventerar den samiska befolkningens önskemål och behov av språk- och kulturinsatser, genom en enkätundersökning.

 
 

Enkäten finns på kommunens webbplats och startas direkt när du klickar här. (länk)

Sista svarsdag fredag den 10 juni. Om du hellre vill ha en pappersenkät hemskickad kan du mejla malin.blind@vilhelmina.se. Enkäten behandlas helt anonymt.

Särskilda krav ställs på en kommun som är ett förvaltningsområde för samiska. Till exempel har samer rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska. Samer har rätt att använda sitt språk i kontakter med kommunen och myndigheter i området. 

Sedan 2019 ingår dessa 25 kommuner. Se karta! (länk)

MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2022-05-12