Artiklar
Anna Heikkinen & Längtans Kapell framför musikföreställningen Satumaa-Sagolandet.Foto: Magnus Lorentzon

De här får bidrag av Kulturrådet

Kulturrådet har beviljat 3,6 miljoner kronor i projektbidrag till nationella minoriteters kultur. Totalt har 32 ansökningar beviljats stöd. 

I denna ansökningsomgång är det fler ansökningar som uppfyller kriterierna och som håller en mycket hög nivå. De fångar upp prioriterade områden inom den nationella kulturpolitiken och stärker nationella minoriteters kultur, säger Bella Lawson handläggare på Kulturrådet.

Årets ansökningar omfattar scenkonst- och musikarrangemang, seminarier, kulturveckor/-festivaler, utställningar, bok-, språk-, kulturarvs- och dokumentationsprojekt. Många projekt omfattar flera av dessa kategorier och/eller är mångkonstnärliga arrangemang. Ett antal arrangemang är årligt återkommande.

Här är några exempel på beviljade ansökningar:

  • Den sydsamiska nåjdslöjden; Stinnerbom Productions, Värmlands län
  • Nya jiddischvisor för stora och små barn; Sara Schulman, Stockholms län
  • Mitt sanna jag; Opera Vildmark, Norrbottens län
  • E-bok Romano ABC; Internationella Romska Evangeliska Missionen, Stockholms län
  • Satumaa-Sagolandet Barn & Unga; Ananá Musikproduktion, Västra Götalands län  

Syftet med bidraget är att stötta nationella minoriteters kulturverksamhet, om verksamheten är av nationell kulturpolitisk betydelse. Projektet ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv. Bidrag får endast lämnas till verksamheter som även har annan finansiering. Hänsyn tas även till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

Projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet, första fördelningen 2022 (länk)

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-05-12