Artiklar
Grundutbildning i minoritetslagstiftningen

Anmäl dig till lansering av utbildning!

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget bjuder in dig som arbetar med, eller är engagerad i, minoritetspolitiska frågor till en digital lansering av webbutbildningen ”Grundutbildning i minoritetslagstiftningen”. 

Här får du möta representanter från förvaltningsmyndigheter och nationella minoriteter som berättar om syftet med utbildningen och betydelsen av att en sådan nu finns på plats.

Genom webbutbildningen får du lära dig mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken.

Bakom utbildningen står Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget. I uppdraget att följa upp hur minoritetspolitiken genomförs i landet har de senaste åren framkommit att tillräcklig kunskap om lagstiftningen saknas. Utbildningen är ett sätt att möta de behov som finns och sprida kunskap om minoritetslagen samt det ansvar som följer på kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Nu uppmärksammar vi den nya utbildningen med ett digitalt event den 2 juni!

Ta chansen att lyssna till kulturministern samt representanter från förvaltningsmyndigheter och nationella minoriteter som berättar mer om vikten av utbildningen. Dessutom får du ta del av ett smakprov från utbildningen. Välkommen!

Under lanseringseventet medverkar:

  • Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
  • Anna Conzen, Länsstyrelsen
  • Anita Kitok, Sametinget
  • Christine Feuk, Sveriges kommuner och regioner
  • Representant för nationella minoriteterna

Samtalet leds av Mirelle Gyllenbäck, utvecklingsledare på Länsstyrelsen och en av dem som varit med och tagit fram utbildningen.

Upplägg:

Lanseringseventet är digitalt och tar cirka 40 minuter. Efteråt bjuds du in till eftersnack med oss som varit med att ta fram utbildningen. Då har du möjlighet att ställa frågor och ta upp andra relevanta funderingar. Du får länk till både lanseringseventet och eftersnacket via e-post på morgonen den 2 juni.

  • 10.00 – eventet börjar
  • 10.45–11.30 – eftersnack

Efter eventet kommer utbildningen att vara öppen för alla. 

Målgrupp:

Du som är verksam inom kommun, region eller statlig myndighet eller på annat sätt är engagerad i det nationella minoritetsområdet.

 
Var och när?
 
  • Digitalt den 2 juni. Länkar till lanseringsevent och eftersnack skickas ut morgonen den 2 juni.

Sista anmälningsdag: 31 maj 2022. Kostnad; ingen kostnad.

Anmäl dig här! (länk)

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-06-02