Artiklar

Föreningen synliggör Sápmi i Östergötland

För 1,5 år sedan startades föreningen Sápmi i Östergötland (SIÖ) med syftet att bevara den samiska identiteten och kulturen samt att synliggöra de samer som bor i Östergötland.

Föreningen har nu cirka 42 medlemmar. Facebookgruppen är dock betydligt större. SIÖ har medlemmar i Norrköping, Linköping, Tranås, Sörmland och ända upp till Jokkmokk.
- Våra mål är främst att skapa en gemenskap oss samer emellan och vara en länk till majoritetssamhället, exempelvis genom vår påbörjade satsning att informera om samer på skolor. Norrköpings kommun har stöttat oss jättefint i detta arbete. Just nu ska vi starta en insamling med namnunderskrifter för att få en bit mark och bygga en torvkåta. SIÖ verkar också för ett samiskt förvaltningsområde, säger Eleonora Marsfjell, ordförande för SIÖ och även styrelseledamot i Amnesty Sápmi. 

Ett annat viktigt mål är att informera vad som sker i Sápmi i stort, hur tufft många samer har det idag, skogsskövlingens konsekvenser, vindkraftverkets påverkan, gruvornas markskövling som gör det svårare att driva renskötsel.
- Även om vi inte själv lever i Sápmi har vi och har haft släktingar som bedrivit renskötsel på marker som idag är borta. Det är tragiskt att Sverige inte ser sitt urfolk eller respekterar urfolksrätten. 

Att känna tillhörighet är viktigt var man än bor, kanske ännu viktigare när man inte bor kärnområdet. Gemenskapen i SIÖ gör det lättare när det långt till släkt, traditioner och, som för Eleonora Marsfjell, till fjällen. 

Under de 1,5 år föreningen har verkat har den uppnått en hel del. Förutom god kontakt med Norrköpings kommun har föreningen etablerat ett gott samarbete med biblioteken och med övriga minoritetsgrupper.
- Och så deltog vi för första gången i nationaldagsfirande vid Rådhuset i Norrköping där vi fick äran att hissa vår fina flagga. Det var stort och högtidligt. Det vi är missnöjda med är nog när vissa arrangemang inte kunde genomföra på grund av pandemin. 

JOHN GRADOWSKI

 

Sidan uppdaterad 2022-05-09