Artiklar

Umeå öppnar boende med samisk inriktning

Umeå öppnar våren 2023 sitt första vård- och omsorgsboende med samisk inriktning. Traditionella färger på väggarna utlovas, man ska fira samiska högtider och den nya avdelningen kommer att pyntas med traditionella kulturella attribut.

Dessutom kommer man att bygga en kåta med eldstad ute på gården.

Det blir sju vårdplatser. Förklaringen till satsningen är att Umeå är förvaltningsområde för samiska och att ett samiskinspirerat äldreboende är något som efterfrågats vid de samråd som kommunen hållit.

Berättelsen bakom samråden är att en samisk kvinna på besök i södra Norrbotten upptäckte hur innehållsrikt man med små medel hade lyckats bygga in ett samiskt koncept i äldrevården på sin födelseort. Hon tog med sig idén hem till Umeå, och lyfte den så ofta hon kunde för minoritetsarbetarna. Efter ett par år hade det slagit rot.

Umeå skickade en enkät till medlemmar i samiska organisationer för att pejla intresset. Det kom bara tio svar, men intresset för det samiska bland de svarande var i alla fall tydligt. 90 procent tyckte att det var viktigt med samisk mat och att minoritetens högtider firas. Varannan svarade att boendemiljö behövde samiska inslag. Tre av de svarande ville att personalen skulle kunna prata samiska.

Nils Enwald är kanslichef inom Umeås äldreomsorgsförvaltning. Han säger att man på den nya avdelningen kommer att kunna erbjuda samisk mat vid vissa tillfällen, att man ska fira samiska högtidsdagar och att inredningen kommer att ges en tydlig samisk prägel.
- Vi kommer till exempel att bygga en grillkåta på tomten. Elden är en viktig symbol för många äldre. Grillplatsen kommer att delvis byggas in, och den ska kunna användas året runt, säger Enwald och fortsätter:

- Boende får inreda sina rum. Mer exakt hur de gemensamma ytorna ska se ut kommer minoritetssamordnare och referensgrupper att komma överens om.

Han ger inga löften om personalens språkkunskaper.
- Vi kommer att utbilda personalen i samisk kultur. Det sker under 2023, innan starten. När det gäller språkkunskaper så har vi tolkat svaren som att det inte är det primära, säger Enwald.

Han säger att kommunen kommer att söka personal med samiska språkkunskaper, men att satsningen inte faller om de värvningarna misslyckas.

Carin Nilsson är ordförande i äldrenämnden i Umeå kommun.
- Jag har haft samtal med anhöriga till dementa och då fått förklarat att många går tillbaka till det språk man hade som barn. Dagens äldre samer förbjöds på många håll att prata samiska. De var därför svensktalande som barn, och går i vissa fall tillbaka till svenskan som gamla. Därför är jag inte säker på att språkkunskaperna är avgörande.

Alldeles oavsett vad Umeå kommun söker så blir det sannolikt en utmaning att hitta samisktalande personal. Flera skolor och förskolor över hela Västerbotten har haft problem att hitta medarbetare som pratar de aktuella samiska dialekterna.

Umeå är förvaltningskommun för finska, meänkieli och samiska. Sedan några år finns ett finskt vård- och omsorgsboende, dit även tornedalingar är välkomna. Den har bland annat utrustats med bastu. Till den nya samiska avdelningen har Umeå avsatt en av flyglarna på ett befintligt boende på statsdelen Teg. Det kommer att finnas plats för sju personer.

Hur många som söker sig till det samiska boendet är omöjligt att förutse. Ingen vet ens hur många samer som bor i Umeå. En fingervisning kan vara att det fanns runt 2 100 samer från Västerbotten registrerade i röstlängden vid det senaste valet till sametinget. Omkring hälften av alla som bor i Västerbotten bor i Umeå, men å andra sidan bor det sannolikt fler samer inne i landet än vid kusten.
- Bedömningen just nu är att antalet platser räcker. Den finska enheten har tio platser och där har vi haft svårt att fylla alla platser. Vi får följa utvecklingen och se framåt om justeringar behöver göras, säger Nils Enwald.

2018 skärptes formuleringarna kring minoritetsarbetet. Det heter nu att den kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda hela eller väsentlig del av sin service anpassad för minoriteten. En äldre person har alltså rätt att upprätthålla sin kulturella identitet.

Umeå blev förvaltningskommun för samiska 2010.
 

ANDERS BOSTRÖM
Sidan uppdaterad 2022-05-17