Artiklar
Thomas Sarri, kanalchef Sameradion. Foto: Privat

"Ett viktigt syfte är att nyansera bilder av samer"

Sameradion är en del av Sveriges Radio vars utbud riktar sig till den samiska befolkningen i Sverige, men även till samer i hela Sápmi samt andra intresserade.

Radioprogramverksamheten erbjuder nyheter, aktualiteter, kultur, sport, underhållning, debatt, barnradio, ungdomsradio och nyheter om andra ursprungsfolk i världen. Sameradion startades 1952 av dåvarande Radiotjänst.

Thomas Sarri, kanalchef för Sveriges Radio Sameradion berättar att fjorton tillsvidareanställningar och två programanställda (reportrar, administratörer, programledare, tekniker och arbetsledare) ingår i redaktionen. Vid behov anlitas även frilansare runt om i Sápmi.

Sameradion ska bevaka och rapportera om samiska samhällsförhållanden, spegla den samiska kulturens och samhällets olika aspekter och granska såväl det svenska maktutövandet som det samiska maktutövandet, i bland annat Sametinget. Radioverksamheten har även till uppgift att informera majoritetsbefolkningen om samer och samisk kultur. Viktigt syfte att nyansera bilder av samer, Sápmi och samisk kultur. Fler samiska berättelser och röster för en större förståelse. Granska samiska makten, granskar sametingen.

Sarri berättar att Sameradion sänder på fyra språk, nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska och svenska. Om intervjupersoner inte behärskar samiska eller om nyheten är så stor att den bedöms ha ett allmänintresse publicerar man den även på svenska.
- Vissa samer kan inte längre något samiskt språk, de behärskar endast svenska. Eftersom vi finns till för alla samer sänder vi på svenska även för den samiska gruppen ibland.

Sameradion sänder två timmar och 25 minuter måndag till fredag samt en timme på söndagar i P2. 40 min av sändningstiden brukar vara nyheter, resterande tid sänder man en blandning av reportage, musik och intervjuer med relevanta gäster.

På webbkanalen, där man sänder 24 timmar, har man valt att fokusera på ljud och inte det skrivna ordet. Att prioritera ljud mer än text är en del av Sveriges Radios policy som, enligt Sarri, passar den samiska minoriteten mycket bra. 
- Historiskt sett är det muntliga berättandet centralt, det är genom berättelserna vi har fört vidare traditioner och kulturarv. Formatet med ljudet i centrum passar oss därför väldigt bra eftersom det ingår i vårt uppdrag att synliggöra samiska språken och kulturen.

För Sarri är det självklart att det finns ett radioutbud inom Public Service som är riktat främst till det samiska urfolket. Enligt honom bör varje folk som vill utvecklas prioritera journalistik som kan beskriva kultur och samhälle, granska inre förhållanden och det omgivande samhället. Grunden för vår journalistik är de samma som för Sveriges Radio: ”trovärdighet och opartiskhet”.

PETRA KAHN NORD

 

 

 

Sidan uppdaterad 2022-05-05