Artiklar

Regeringen satsar på nationella minoriteter

Under torsdagen den 28 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter ett handlingsprogram för att säkra de nationella minoritetsspråkens överlevnad.

 

Det rapporterar DN på sin hemsida. (länk)

De lärosäten som ansvarar för minoritetsspråken får dessutom mer pengar av regeringen för att kunna säkerställa att det finns utbildning i språken från förskola till högskola.

Folkbildningsrådet får medel för att underlätta för vuxna att lära sig sitt minoritetsspråk och på så sätt kunna återknyta till en förlorad kultur. Samtidigt får statens kulturråd i uppdrag att ta fram läs- och litteraturfrämjande insatser på minoritetsspråk för barn och unga.

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. För att stärka och bevara deras ställning vill regeringen att anslaget till samiskt språkcentrum höjs och att nya språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib startas.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-05-02