Artiklar

Flera tjänster utlyses hos Isof

Isof, Institutet för språk och folkminnen, utlyser just nu flera tjänster inför inrättandet av språkcentrum. 
 

Senast i dag utlystes två tjänster som enhetschef. Du hittar alla tjänsterna här! https://www.isof.se/pa-gang/lediga-tjanster. (länk)

Isof har i uppdrag av regeringen att inrätta språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Nationella språkcentrum ska ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-04-14