Artiklar
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild: Minoritet.se

Uppsala utökar sin finska förskoleverksamhet

Nu har utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun sagt ja till att utöka den finska förskoleverksamheten.

- Det blir viktigt att nya förskolan inte konkurrerar med Hällby förskola utan att de två enheterna utökar vårdnadshavarnas möjligheter att välja en finskspråkig förskoleverksamhet i Uppsala till sina barn, säger Tuuli Uljas, som projektlett arbetet.

Redan i dag har Uppsala en finskspråkig avdelning på Hällby förskola. Men den börjar bli överfull och det finns en kö till den. Hällby har i dag 36 platser men har över 40 barn.

Sedan 2021 har modersmålspedagogen Tuuli Uljas utrett frågan på uppdrag av utbildningsförvaltningen med cirka 15 procent. Syftet har varit att se hur stort intresset är och vad föräldrarna är intresserade av. 2021 i mars gick hon ut med en enkät till föräldrar i en småbarnsgrupp och och fick in 20 svar inom ett dygn. Intresset var stort. Hon använde även Uppsala kommuns  Facebooksida för att nå fler svar från sverigefinska vårdnadshavare som inte var med i enkäten som småbarnsgruppen fick.

I enkäten fick föräldrarna bland annat svara på vad de tycker är viktigast i en finskspråkig förskoleverksamhet och var i Uppsala som den bör ligga.
- Alla tyckte att finskspråkiga pedagoger är viktigast och att förskolan har en central plats. Det får inte ta för mycket extra tid att resa dit för då finns en risk att man väljer bort den finskspråkiga verksamheten rent på grund av familjens dagliga logistik, säger Tuuli.

Enkätsvaren sammanställdes och presenterades för projektgruppen i kommunen. Det kom även fram idéer om att kunna erbjuda en språklek på finska en halvdag i veckan.
- Den idén processar vi än, säger Tuuli.

Hon poängterar att den nya förskolan inte får konkurrera med Hällby.
- De ska stödja varandra. Och kanske kan vi hitta ett samarbete med pedagogerna där.

I slutet av mars tog en enig utbildningsnämnd beslut om att utöka verksamheten på finska. Tuuli berömmer hela processen.
- Det är så här det ska gå till demokratiskt. Vi har samrått och lyssnat vårdnadshavare, informerat och det har tagits ett politiskt beslut.

Tanken är att en ny finsk förskola ska öppnas 2023. I maj diskuteras vidare var förskolan ska placeras, det är inte klart än.
- Jag har bara stött på positiva tankar under den här processen. Jag tror det är viktigt att tillsätta en särskild person som håller i frågan och driver den, så att det ska hända något. Det behöver inte vara på heltid men det är viktigt att någon får uppdraget, avslutar Tuuli.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-04-21