Artiklar

Så går Isofs arbete med nya språkcentrum

Just nu rekryterar Isof verksamhetsledare och språkfrämjare till de nya språkcentrumen som ska öppnas under 2022.

Under 2022 ska Isof etablera nationella språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. Under mars och april har fokus legat på att tillsätta styrgrupper och rekrytera flera nya medarbetare till de nya språkcentrumen.

Den 31 mars var sista dag för att nominera till styrgrupper och det kom in många nomineringar för de olika språken.
- Just nu arbetar vi med urval för att kunna sätta samman styrgrupperna och vi siktar på att vara klara med detta efter påsk, säger Ann Heimers i ett pressutskick.

Styrgruppernas roll före språkcentrumetableringen blir att följa Isofs arbete med att bygga upp verksamheten och ge stöd och råd i det arbetet. När språkcentrumen väl har etablerats sammanträder styrgrupperna cirka fyra gånger per år. 

De nationella språkcentrumen kommer att tillhöra en ny avdelning på Isof med inriktning mot nationella minoriteters språk och kultur. Därför söker Isof även flera medarbetare till den avdelningen samt tidsbegränsade anställningar under etableringsfasen, bland annat språkvårdare i meänkieli och språkvårdare i romska.

Du hittar alla aktuella och kommande tjänster på vår webbsida isof.se/jobbapasprakcentrum samt via Isofs LinkedIn-sida och andra kanaler.

Språkcentrum för meänkieli ska etableras i Övertorneå och Kiruna under 2022. I Övertorneå sker det i samarbete med Övertorneå kommun och resursbiblioteket för meänkieli på Nordkalottens kultur- och forskningscentrum. Språkcentrums verksamhetsledare och en språkfrämjare placeras i Övertorneå medan ytterligare två språkfrämjare kommer att ha Kiruna som bas.

Den 5-6 april besökte Isof Övertorneå för att tillsammans med företrädare från kommunen, folkhögskolan och resursbiblioteket titta på lokalerna och planera för arbetsplatser vid resursbiblioteket och språkcentrum. Förhoppningen är att språkcentrum kommer att vara bemannat efter sommaren och att lokalerna står klara då. Isof träffade även lokala föreningar och Svenska kyrkan.

Den 4-5 maj besöker Isof Kiruna för att inleda språkcentrumsamarbeten med Kiruna kommun och Sametinget. Tillsammans med Sametinget har Isof fått i uppdrag att föreslå indikatorer för att kunna följa de nationella minoritetsspråkens utveckling.
- Vi uppskattar det stora engagemang och intresse som finns inför inrättandet av nationella språkcentrum och har genom samråden och insamlade synpunkter fått med oss viktiga tankar och idéer till det fortsatta planeringsarbetet. Nästa nyhetsbrev kommer att publiceras i maj, säger Heimers i pressutskicket.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2022-04-11