Artiklar

Ny ungdomsförening sprider judisk liv i Småland

En ny judisk ungdomsförening, utanför landets tre största städer, har bildats i Jönköping - JUJKPG, Judisk Ungdom Jönköping. Upptagningsområdet är hela Småland.

Hanna Nir, ordförande i föreningen, bestämde sig för att lägga fram idén att starta en judisk ungdomsförening i Jönköping till några vänner efter att två yngre judiska ungdomar uttryckt att det fanns en hel del antisemitism i skolan och som frågade Hanna hur de skulle hantera problemet. De uttryckte också att de saknade ett judiskt sammanhang då många av de aktiviteter deras föräldrar brukade ordna hade runnit ut i sanden.
- Då bestämde jag mig för att det var dags att ordna ett judiskt sammanhang här för ungdomar. Och det är något jag brinner för, att man ska kunna leva som jude eller judinna i hela Sverige. Vår förening är en plats där unga kan stärka sin judiska identitet och vara stolt över den, vilket i sig blir ett starkt verktyg mot antisemitism. 

Styrelsen består av åtta personer, totalt har föreningen mellan 15–30 aktiva medlemmar. Den vänder sig främst till unga med judisk bakgrund. Föreningen är även öppen för partners eller nära vänner till någon med judisk koppling och som är intresserade av det judiska  livet.
- Eftersom vi är den enda judiska ungdomsföreningen i Småland är alla välkomna. På vår senaste sabbatsmiddag hade vi en åldersspridning från 13 till 26 år. Ser jag på Facebook att någon jude eller judinna flyttat till Jönköping för studier eller annat, brukar jag kontakta dem direkt och bjuda in dem. För mig betyder judendomen öppenhet, värme och gästvänlighet, säger Hanna Nir.

De flesta unga som bor i området har inte tillgång till andra judiska aktiviteter annat än i hemmet, om ens det.
- Därför firar vi många högtider och arrangerar sabbatsmiddagar. Vi ser också till att ha låga trösklar för de som har mindre kunskap om det judiska med sig hemifrån. Vårt största event var på Purim (en högtid som firas till minne av det judiska folkets räddning i Persien för över 2 000 år sedan) då vi ordnade en fest för alla unga inklusive deras familjer. Då var vi över 50 personer, säger Hanna Nir.

Hon är 26 år och läser en master i sociologi i Uppsala, men är född och uppvuxen i Jönköping. Vid sidan av studierna är hon också vice ordförande för JUS (Judiska Ungdomsförbundet i Sverige) och nominerad till ordförandeposten nästa verksamhetsår som påbörjas i slutet av april. JUJKPG får stöd av JUS.

Hanna Nir förvaltar ett arv som grundlades av hennes föräldrar, tillsammans med några andra judiska eldsjälar i området. De höll igång det judiska livet i Jönköpingsområdet genom att bland annat fira judiska högtider som Purim och Hanukkah (till minne av mackabéernas återinvigning av templet i Jerusalem år 164 före vår tideräkning).
- Nu när vi har blivit unga vuxna kände vi att det var dags att tacka våra föräldrar för deras fantastiska arbete och starta en egen förening.

Hanna Nir poängterar att det är viktigt att uppmärksamma att alla Sveriges judar inte bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Och att det är viktigt att de som finns i periferin får samma verktyg för att skapa judisk verksamhet.
- Det kan betyda mer stöd och bidrag för att unga ska kunna ta sig till en närliggande ort, då vi alla är utspridda över större områden. Men också att uppmärksamma våra berättelser. Alla unga med judisk koppling i området är välkomna att kontakta oss på Instagram @JUJKPG eller via mejl jujkpg@gmail.com

JOHN GRADOWSKI

Sidan uppdaterad 2022-04-25