Artiklar

Rapporten för romsk inkludering 2021

Nu har Länsstyrelsen i Stockholm skickat in den tionde rapporten inom uppdraget att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering till Regeringskansliet.

Länsstyrelsen konstaterar att efter att strategin nått ”halvtid” så har arbetet tappat fart och genomslagskraft.

Strategin har höga och ambitiösa mål vilket kräver ett långsiktigt förhållningssätt, både lokalt och nationellt. När detta saknas blir arbetet ryckigt och projektbaserat, vilket inte har varit gynnsamt för målgruppen. Länsstyrelsen ser detta som särskilt bekymmersamt då frågor som rör förtroende utgör mycket viktiga delar i arbetet med genomförandet av strategin för romsk inkludering.

Myndigheten fortsätter därför att förorda ett långsiktigt statsbidrag för arbetet för romsk inkludering på lokal nivå men även för myndigheter. En sådan finansiering kan bidra till att arbetet bedrivs i ordinarie verksamhet i större utsträckning samt främja hållbara strukturer.


MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2022-05-24