Artiklar
Foto: Marie Enoksson

Samarbete mellan länder resulterade i handbok

Ett gemensamt projekt Julevsáme tjállemnjuolgadusá (Lulesamiska skrivregler) mellan sametingen i Norge och i Sverige är nu slutfört och har resulterat i en handbok. 

Boken är den första i sitt slag på lulesamiska, ett språk som talas i både Norge och Sverige. det skriver Sametinget i ett pressutskick.
 
När man skriver uppstår ofta skrivtekniska frågor. Att de språkliga detaljerna är enhetliga underlättar för läsaren att ägna uppmärksamhet åt innehållet utan att störa sig på formen. Nu finns äntligen en handbok med skrivregler även på lulesamiska. Boken vänder sig till alla som skriver på lulesamiska: elever, studenter, lärare, översättare, journalister, läromedelsförlag med flera.
- Ända sedan den lulesamiska ortografin godkändes har det funnits ett behov av skrivregler. Jag är glad över att det lulesamiska språket har fått ett nytt hjälpmedel, säger Sámedigges/Sametingets språknämndsordförande Ulla-Karin Sarri. Det betyder väldigt mycket för språkutvecklingen!
 
En arbetsgrupp med åtta ledamöter från norska och svenska sametingen har i tre år arbetat med projektet. Eftersom stavningen ibland skiljer sig åt i de två länderna trots att språket lulesamiska är detsamma, föreslog arbetsgruppen att man kunde skriva vissa ord på två olika sätt i en och samma mening, exempelvis varianterna musihkka/musijkka och ord med bokstaven -æ-/-ä-, exempelvis mærkka/märkka. Men Giellagálldos språksektion ansåg att det blev för besvärligt och förvirrande för läsaren.

Därför fick upplägget bli en handbok för skrivregler i två delar, en för Norge och en för Sverige, fast i en och samma bok. Boken ger råd om bland annat stor och liten bokstav, utropstecken, kommatecken och förkortningar.
- Arbetsgruppen hoppas att boken ska vara till nytta för alla som skriver på lulesamiska, säger Nils-Olof Sortelius, lulesamisk språkkonsulent på Sámedigge/Sametinget i Sverige och medverkande i arbetsgruppen.
 
 
MALIN A JUNKKA
 
Sidan uppdaterad 2022-03-31