Artiklar

Jiddischförbundet satsar på barn och unga

För att plantera ett jiddischfrö bland barn och ungdomar startades i början av året en barn- och ungdomsgrupp för jiddisch som Jiddischförbundet i Sverige och dess lokalföreningar står bakom.

Initiativtagare är Sara Schulman från Jiddischsällskapet i Stockholm och Sara Sandblom, som också är projektledare, från Jiddischförbundet.

Syftet är att inspirera barn och ungdomar, 0–25 år, att lära sig jiddisch och även att delta i jiddischkultur. Syftet är också att se till att det finns goda förutsättningar för stadigvarande aktiviteter för alla åldrar genom att ta fram program, material och verktyg kring jiddisch samt att alla får reda på var man kan hitta det och vem man kan kontakta.
- Många bra saker och engagemang finns redan, men som inte alla känner till. Vi vill också informera elever, föräldrar och skolor om rättigheter och möjligheter att läsa minoritetsspråk. Många vet inte att man har rätt att läsa sitt minoritetsspråk i grundskolan även om man är nybörjare och inte pratar språket hemma. Att hjälpa till att förmedla kontakt med lärare och mellan olika studiegrupper tror vi också är viktigt, säger Sara Sandblom.

Hon menar att språket erövras bäst med kulturen som inkörsport. Om hon får drömma skulle allt från sagoläsning, pyssel, språklek, sång, dans, teater, filmskapande till regelrätta språkkurser ingå i det barn- och ungdomsgruppen kan förmedla framöver.

Just nu startar samordningsgrupper med representanter för judiska skolor, förskolor och institutioner i Stockholm, Göteborg och Malmö. En grupp med kulturarbetare och jiddischlärare ska snart börja med att spåna idéer.
- Det finns mycket bra pågående arbete att ta fasta på men också massor med kreativa nya idéer om vad vi kan göra.

Sara Sandblom och hennes son började läsa jiddisch för tre år sedan på Paideia folkhögskola, sedan två år deltar hennes man, sonen och hon också i jiddischkurser på Zoom.
- Vi pratar en del jiddisch med varandra hemma, det är roligt.

Hennes pappa är från USA och mamma från Sverige medan hennes man delvis är uppvuxen i Japan.
- Vi har en härlig blandning av språk och traditioner hemma. Lite fuskigt var det när vi skulle lära oss skriva på jiddisch i familjen, min man var redan van att skriva med annat än det latinska alfabetet så han hade mycket lättare för det.

Sara Schulman är styrelsemedlem i Jiddischsällskapet och representerar Stockholm i förbundets barn och ungdomsgrupp. Hon tillägger att en annan mycket viktig uppgift för gruppen är att informera och bistå familjer som vill ha modersmål. Det har inte fungerat och många familjer får besked att inga lärare finns.
- Det är viktigt att dra igång denna grupp så att barn och unga kan få ta del av allt fint material på jiddisch som har tagits fram de senaste åren (Lider mit glider, Familjen Jiddisch, Dos Nisele mfl) men även att hitta på nytt. Gruppen är ett försök att jobba mycket närmare de som möter barn och ungdomar med judisk bakgrund runt om i landet för att hitta naturliga samarbeten kring jiddisch och jiddischkultur.

JOHN GRADOWSKI

Sidan uppdaterad 2022-04-11