Artiklar
Den samiska flaggan. Foto: Marie Enoksson

Östersund söker konstnär med samisk inriktning

Östersund vill öka den samiska representationen i kommunens konstinnehav och efterlyser nu en samisk konstnär för ett gestaltningsuppdrag till Storsjö strand vid anläggningen av Sjöparken. 

 

Ledord för gestaltningen är ”Vind”. Storsjö strand, ett område i direkt anslutning till stadens centrum, är under omvandling från en tidigare tom yta till en ny sjönära stadsdel med nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor. Särskilt viktigt är anläggandet av en sjöpark som ska ansluta till en ny gång- och cykelbro över järnvägen som binder samman området med den övriga staden.

Parken ska utformas till ett attraktivt offentligt rum som lockar till utevistelse och stimulerar till möten mellan människor. 

I detta projekt föreslås Sjöparkens parkområde och gångstråket mot etapp 1, strandpromenaden, som lämpliga miljöer för offentlig konst. Stenläggning på gångstråket är en möjlighet. Ledord för gestaltningen är ”Vind”. Konstverk som skyddar mot, interagerar med eller gestaltar vinden är tänkbara uppslag.

Östersunds kommun har tagit fram riktlinjer, som minoritet.se berättat om, för arbetet med nationella minoriteter och har identifierat ett behov av att öka den samiska representationen i kommunens konstinnehav. Det kan ske både genom inköp av lös konst och genom riktade utlysningar vid nya byggprojekt inom ramen för 1 procent-regeln om konstnärlig utsmyckning. Kommunen strävar efter att ett normkritiskt förhållningssätt ska prägla inköpen, för att konsten ska kunna tala till och spegla alla medborgare.

Läs mer här! (länk)

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-03-24