Artiklar

Skövde -årets sverigefinska kommun 2021

På Sverigefinnarnas dag den 24 februari utsåg Sverigefinländarnas delegation föregående års sverigefinska kommun. 

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners arbete till gagn för den sverigefinska minoriteten.

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta / Sverigefinländarnas Delegation har valt Skövde till 2021 års sverigefinska minoritetskommun. Kommunen har upprätthållit och utvecklat sitt minoritetsarbete i minoritetslagens anda under 2021 och även hållbart på längre sikt. Skövdes kommun har stöttat och utbildat sin personal för att lära sig finska. Kommunen har utvecklat nya sätt att hitta finskspråkig personal och även att utbilda ny personal i finska språket. Finska språket ses som merit när kommunen söker vård- och omsorgspersonal samt personal på utbildningsområdet.

Motivering: Skövde har erbjudit utbildning i finska både på nybörjar- och fortsättningsnivå. Kommunen har hjälpt det privatägda Finlandiahemmet så att även deras personal har kunnat utbilda sig i det finska språket. Kommunen har också ombesörjt att det fanns vikarier under utbildningstiden för kommunanställda. 2021 sökte Äldrecentrum Ekedal i Skövde tvåspråkig personal och lyckades anställa både finsk- och svensktalande personer till två finskspråkiga avdelningar som öppnades våren 2021. Kommunen har återkommande kartlagt språkkunskaperna bland vård-, omsorgs och skolpersonalen. Skövde har tidigare gjort en omfattande kartläggning bland alla anställda i kommunen, som visade att det fanns många finskspråkiga bland personalen som kommunen inte hade kännedom om sedan tidigare. Skövde kommun har också satsat på språk och kultur på olika sätt och för olika åldrar i samarbete med föreningar med syfte att sikta på samma mål för att bevara och främja det finska språket och den finska kulturen.

Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunta / Sverigefinländarnas Delegation Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Till delegationens ansvarsområde hör generella och principiella frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-03-03