Artiklar
Arkivfoto: Malin A Junkka

Rapport om hur Judiska biblioteket ska utvecklas klar

Rapporten från samrådet är nu klar och bär titeln ”Kakor och Godis, tusen bokar”: Judiska bibliotekets samråd kring uppdraget som nationellt resursbibliotek, 2021–2022.

Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på Judiska biblioteket som resursbibliotek för den nationella minoriteten judar och för det nationella minoritetsspråket jiddisch.

Uppdraget grundar sig i Kungliga bibliotekets nationella biblioteksstrategi, och i uppdraget som resursbibliotek ska Judiska biblioteket verka stödjande gentemot landets kommuner och det nationella minoritetsspråkets medieförsörjning, särskilt för barn och ungdomar.

En del av uppdrag som resursbibliotek är att hålla samråd och samla in synpunkter för att integrera dessa i bibliotekets arbete. Judiska biblioteket har för genomförandet av samrådet anställt två personer på halvtid under sex månader. Samrådet har genomförts oktober 2021 till februari 2022.

Huvudtiteln har fått sitt namn från ett av enkätsvaren i enkäten riktad till barn och unga, där ett barn berättat vad hen önskar sig av ett jiddischbibliotek. Du hittar rapporten här (länk).

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2022-03-01