Artiklar

Lärarbrist hotar jiddischens framtid

Sveriges jiddischförbund menar att det skriande behovet av lärare hotar jiddischens framtid i Sverige.
 

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

I höst påbörjar Lunds universitet en utbildning som skulle kunna leda till att det inom några år finns lärare i jiddisch.
-Läget är dock osäkert eftersom den ännu inte är bemannad med lärare och inte finns tillgänglig att ansöka till, säger Susanne Sznajderman-Rytz på Sveriges Jiddischförbund.

Sveriges Jiddischförbund är starkt kritisk till hur man släpat efter med en utbildning av jiddischlärare i Sverige.
- Sverige släpar efter vad gäller möjligheten att erbjuda jiddischundervisning i våra skolor. Dessutom finns det en utbredd okunskap bland skolledare och kommuner om vilka rättigheter som gäller. Den främsta orsaken är dock att det saknas en lärarutbildning, säger Sznajderman-Rytz.


Undervisningen i Lund består dels av språkundervisning, dels av kurser som lyfter fram kompletterande delar av den rika jiddischlitteraturen och askenasisk-judisk historia och kultur. Det erbjuds kurser om jiddisch film, jiddisch världslitteratur, jiddisch kultur under och efter Förintelsen, och jiddischförfattaren Scholem Aleichems berättarkonsts och skapandet av en modern judisk kultur.

Avsikten är att du som student ska tillgodogöra dig det skrivna språkets grammatik, få aktiva muntliga och skriftliga färdigheter samt bekanta dig med olika kulturella uttryck. De olika delkurserna kan läsas fristående, men kan också med fördel kombineras med judaistik och modern hebreiska eller med andra ämnen. Läs mer! (länk)

Kunskaper i jiddisch är värdefulla för dig som vill tränga in i jiddischkulturen, arbeta med språkförståelse och/eller bedriva forskning i den uppsjö av skrifter och primärmaterial som aldrig hunnit bearbetats eller översättas. Kurser i jiddisch ger dessutom lärare möjlighet att kvalificera sig till att undervisa i jiddisch som valfritt arvspråk i grundskolan.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-02-25