Artiklar

Nio varieteter av romani chib i intervjuprogram

Jon Pettersson har tagit över programledarskapet i den nya säsongen för SVT programserie Möte med. Jon är resande och medstiftare av Frantzwagner Sällskapet som han är ordförande för sedan 2016.

Vad är annorlunda i denna omgång?

- Det är ett bredare programserie, där personer från olika romska grupper som talar flera varieteter av romani får komma till tals. Vi har fått med hela nio varieteter av romani chib i programmet. Det var en stor utmaning av få med personer som talar de olika varieteterna, det är något som aldrig har gjorts på detta sätt i TV tidigare.

Vilka varieteter kommer att representeras?

- Dels gurbeti som kommer från Balkan och innehåller slaviska, turkiska och ungerska influenser, samt arli som också är från Balkan men mer påverkad av den osmanska kulturen och språksfären. Vi har också med lovari som är mer präglad av ungerskan.  Vidare förekommer även polsk romani samt kaldarash som är starkt präglad av rumänskan. Sedan har vi med svensk romani som är mitt modersmål. Vi har också med en kille som talar angloromani, som talas i Storbritannien. Dessutom har vi med talare av sintiromani samt inslag med finsk romani. Meningen var att vi skulle ha med en person som talar norsk romani, men det gick faktiskt inte att hitta en översättare.

Hur tänkte ni kring syftet med programserien?

- Först och främst så vill vi ha med helt vanliga människor med romsk bakgrund, vi vill bryta fördomar och visa att våra gäster är precis som alla andra människor i samhället. Men vill, som sagt, också att varje varietet ska få ett utrymme i etern och illustrera de språkliga skillnaderna mellan olika varieteter inom romani chibs språksfär. Vi vill synliggöra rikedomen med språklig och kulturell mångfald inom det romska. Vi vill också kunna visa att det inte finns några varieteter som mer genuint romska än andra. Tvärtom så får varje gäst möjlighet att visa sin stolthet över den varietet som denne talar.

Hur många varieteter behärskar du själv?

- Jag kan prata 5-6 varieteter ganska OK. Skillnaderna mellan varieteterna är kanske lite som skillnaderna mellan tyska, svenska och holländska. När du förstår skillnaderna så är det inte så jättesvårt. 

Hur har du fått dina språkkunskaper inom romani?

- Jag är uppväxt och fostrad av mina morföräldrar som hade en djupare förståelse av språket. Som barn umgicks jag med många olika människor som kunde romani chib. Jag har också studerat olika romani-varieteter ganska länge och talar dessutom olika språk. Jag har nog ett språköra.

Hur fick du uppdraget som programledare?

- Jag vet inte varför de hittade till mig. De fick rekommendationer att prata med mig. Som jag har förstått det var man i behov av både vissa kompetenser som jag besitter och mitt ganska stora kontaktnät med romanitalare.
 

FREDRIK SIERADZKI
 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2022-02-16