Artiklar

"Så här långt har mottagandet varit över förväntan"

I boken @Stoltjude: om judiskt liv i Sverige framträder en mosaik av berättelser och bilder som visar den judiska minoritetens mångfacetterade verklighet i Sverige i dag. 

Ni kanske vet hur den gängse juden porträtteras - både i ord och bild - i media och i religions- och historieundervisningen. Antingen bär juden kalott, har skruvlockar och ber framför Klagomuren i Israel. Eller så illustreras hen iklädd fångdräkt i Auschwitz eller genom antisemitiskt klotter. Men i boken @Stoltjude: om judiskt liv i Sverige framträder en mosaik av berättelser och bilder som visar den judiska minoritetens mångfacetterade verklighet i Sverige i dag.

Micael Bindefeld sammanfattar boken väl i förordet: framför allt handlar det om att äga sitt eget narrativ och att inte låta det styras av andra.

- Vi vill att boken ska fungera som ett komplement i skolan i undervisningen om judar. Undervisningen idag är förenklad och stereotypisk. I religionsundervisningen får man se ett foto av en religiös framför Klagomuren. I historieundervisningen läser man om Förintelsen och ser foton av överlevande, säger Nina Tojzner, huvudredaktör för boken och generalsekreterare i Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS).

Daniel:…mina föräldrar, likt så många andra liknande svensk-israeliska par, lärde känna varandra på en kibbutz i Israel. Jag skulle därmed säga att den identitet jag har, på den judiska sidan, snarare är starkt förknippad med kibbutzens ideal och form av judendom: en starkt sekulär, nästan ateistisk, judendom, med starka inslag av sionism.

@Stoltjude startade som ett stafettkonto på Instagram för sju år sedan av JUS. En trevande start utvecklades snart till alltmer fördjupade berättelser om judisk identitet av sekulära-, religiösa-, invandrade-, homosexuella-, konverterade judar. De bidrag som valts ut för boken ska spegla en mångfald av röster från hela landet.

Några tusen Instagraminlägg har kondenserats till 70 röster i boken som har tryckts i en första upplaga om 2 000 exemplar med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Första upplagan är nästan slut, de prioriterade grupper som mottagit boken kostnadsfritt är lärare, skol- och folkbibliotek, journalister och politiker. En andra upplagan om lika många exemplar, som finansieras av World Jewish Congress, är redan på väg.

Nina Tojzner vill nå ut till så många utbildningsinstanser som möjligt och har som mål att boken ska finnas tillgänglig som klassupplaga på så många skolor som möjligt. En gratis e-boksupplaga planeras också.
- Så här långt har mottagandet varit över förväntan. Många har sagt att det är precis detta som saknats. Det är framför allt lärare och bibliotekarier som har uttryckt sin förtjusning. En konfirmandlärare berättade att hen inte visste att mångfalden inom judendomen var så stor.

@Stoltjude är indelad i olika kapitel– identitet, familj, Förintelsen, religion, mångfald, antisemitism. Inför varje kapitel finns det en pedagogisk text som förklarar kapitlet för läsaren. Bokens avslutas med en uppslagsdel där ord och begrepp förklaras utförligt.
- Genom att boken är indelad i olika kapitel ville jag även visa på hur komplex judenheten är. Det är allt från identitet till religion och att bära med sig Förintelsen.

Britta: Vår enda väg framåt går genom öppenhet. Finns vi inte behöver våra rättigheter inte försvaras och syns vi inte kommer ingen att veta att vi finns. Och nog går jag rakare i ryggen när jag bär kippa (kalott) eller davidsstjärna.

På frågan om @Stoltjude kan motverka antisemitism tror Nina Tojzner att ökad kunskap och förståelse kan motverka en hel del fördomar.
- Jag vet inte om den kommer att motverka antisemitism men den kommer förhoppningsvis att vara ett bra verktyg i arbetet.

Ebba: Att konvertera till judendomen är verkligen inte lätt. Födda judar kan vara hur judiska som helst men kan bete sig och tycka och tro både ditt och datt, men det funkar inte för en konvertit.

Förläggaren Malin Norrby (Hillelförlaget) sammanfattar boken i sina slutord med en mening som förhoppningsvis kan bli verklighet i dag: Nu har du fått läsa boken jag önskar att jag hade fått läsa när jag gick i gymnasiet.

JOHN GRADOWSKI

 

 

 

Sidan uppdaterad 2022-03-30