Artiklar

Rapport 2022: Villkoren för samisk kultur

2021 arbetade Viermie K med att kartlägga villkoren för samisk kultur på svenska sidan av Sápmi. Rapporten från kartläggningen är nu klar. Den är skriven på svenska. Här finns rapporten.

 

Viermie K är ett samiskt kulturpolitiskt nätverk som arbetar för att stärka det professionella kulturlivet på svenska sidan av Sápmi. Grundarna av nätverket är Aejlies, Gaaltije, Giron Sámi Teáhter, Sameföreningen i Stockholm, Såhkie – Umeå sameförening och Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi. Målet för nätverket är att skapa en gemensam och kraftfull aktör som kan verka nationellt, regionalt, lokalt och internationellt för det samiska kulturlivet.

Det som är unikt med denna rapport är att den utgår ifrån det samiska kulturlivets egen situation. 

Rapporten föreslår åtgärder som stärker hela det samiska kulturlivet:
• Väsentligt ökade resurser.
• Skapandet av kompetens- och språkcentrum.
• Tillgängliggör utbud och förbättra arrangörskunskapen.
• Skapa en nomadisk mötesplats som verkar över hela Sápmi.

 

Du hittar den här! (länk)

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-02-07