Artiklar

Minnesdagen i Helsingborg

I samband med minnesdagen för när koncentrationslägret i Auschwitz befriades 1945  invigdes minnesmärket och skulpturen Humanisten i Helsingborg.

Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret i Auschwitz, dagen symboliserar slutet på Förintelsen, en systematisk utrotning av judar, romer, funktionshindrade och oliktänkande.

I stark blåst samlades en skara människor vid Helsingborgs kaj för att högtidlighålla avtäckandet av minnesmärket. Bland talarna fanns Mats Sander, kommunfullmäktiges ordförande, David Teymouri, ordförande i Judiska Församlingen i Nordvästra Skåne och Cecilia Åhlberg, barnbarn till Raul Wallenbergs syster.

Skulpturen Humanisten består av en portfölj i brons märkt med initialerna RW, skapad av konstnärsparet Ulla och Gustav Kraitz. Portföljen är placerad på en två meter lång bänk i svart diabas med blästrad minnestext. Väskan är numrerad och finns både som ensamt verk och som skulptur på andra ställen i världen. Runt skulpturen finns kullerstenar med texten ”Glöm ej!”. Uppmaningen hoppas konstnärsparet, ska leda till att människor som går förbi intresserar sig för skulpturen och dess historia.

Minnesmonumentet står på den plats som kallas Ängfärjeparken. Samma plats där många danska judar, på flykt till Sverige, landsteg under andra världskriget. Monumentet är därför även ett sätt att uppmärksamma och tacka Helsingborgs stad för att man gav flyktingarna en fristad.

Judiska Församlingen i Nordvästra Skåne har under lång tid uppvaktat Helsingborgs stad med önskan om att skapa en fysisk minnesplats.
- Nu finns en plats för kommande generationer att besöka för att bättre förstå vad som hände under kriget på 1940-talet. Platsen kan även vara en källa till inspiration om hur en enda person, som Raoul Wallenberg, kan betyda så mycket och rädda livet på så många, säger Judiska Församlingen i Nordvästra Skånes ordförande David Teymouri.

Församlingen hade även planerat att arrangera skolvisningar av filmen om överlevaren Emerich Roths liv, producerad av Ingrid Ohlsson. Pandemin har tyvärr gjort att filmvisningen skjutits på framtiden.

Under kvällen fortsatte högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag i Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Ceremonin, som leddes av Gideon Beil, tidigare ordförande för judiska församlingen i Nordvästra Skåne, inleddes med ljuständning för att hedra Förintelsens offer. Cecilia Åhlberg, barnbarn till Raoul Wallenbergs syster och ledamot av Raoul Wallenberg Academy, tände ett ljus för Raul Wallenberg och Emerich Roth, barn och barnbarn till Förintelseöverlevande tände var sitt ljus för att hedra sina mördade släktningar.

Musiker från de Kongliga Teater i Köpenhamn spelade vackra melodier på violin, altfiol och cello. Tonerna förstärkte den högtidliga stämning som kvällens talare förmedlare. Mats Sander, kommunfullmäktiges ordförande talade om vikten av att inte glömma, Cecilia Åhlberg om att våra stå upp för människovärdet och att ha civilkurage, skaparen av minnesmärket Humanisten, 97-åriga Gustav Kraitz, delade känslosamt med sig av sina minnen från ett krigshärjat Budapest.

Björn Wiman, författare och journalist på Dagens Nyheter talade om att den ”skämmande historien om Förintelsen måste få störa” i stadsbilden genom monument som Humanisten, Israels Vice ambassadör Arezzo Hersel-Rohila betonande Sverige satsningar för hågkomst av Förintelsen och bekämpandet av antisemitism genom bland annat genom Sveriges ordförandeskap i IHRA och Malmö Forum.

Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), betonade att vi måste lära av historien och inte om historien och Petra Kahn Nord, barnbarn till Förintelseöverlevande och representant för World Jewish Congress i Norden, delade personligt med sig om sin familjs öden under Förintelsen. Kvällen avslutades av en märkbart rörd ordförande, David Teymouri, som uppmanade åhörarna att visa sin judiska identitet öppet och stolt. Han passade även på att tacka Helsingborgs stad för det stöd man fått i planeringen och uppförandet av minnesmonumentet.

PETRA KAHN NORD


 

 

Sidan uppdaterad 2022-02-18