Artiklar

Premiär för utställning om nationella minoriteter på Stadsmuseet

I lördags invigdes utställningen Vems är du? på Stadsmuseet i Stockholm. Den fokuserar på nationella minoriteters närvaro i samtid i Stockholm och Mälardalen men även på hur länge minoriteterna varit ett självklart inslag i området.

Utifrån människors berättelser, personliga föremål och nytagna fotografier av Johan Stigholt möter du stockholmare i deras vardag. 29 januari–22 augusti 2022 visas denna utställning på Stadsmuseet i Stockholm.

Minja Hjorth är etnolog och en av projektledarna. 2020 inleddes arbetet med utställningen men coronapandemin försenade de fotografiska möjligheterna men 2021 blev allt klart.
-  I projektet blev 22 personer intervjuade. De flesta av dessa är med genom att vara citerade, har spelat in ljudberättelser eller berättar om föremål. 10 följdes närmare och syns på fotografier. Dessutom har sex stycken forskare varit knutna till projektet och de har gjort en kunskapssammanställning på cirka 30-60 sidor. Materialet ska omarbetas till kortare digitala essäer där målgruppen är unga vuxna. Det ska också tas fram material riktat till ungdomar som ska samlas på https://stockholmskallan.stockholm.se/, berättar Hjorth.

De nationella minoriteterna har levt och verkat i området i en mångkulturell och flerspråkig stad. I århundraden har de också drabbats av förtryck: förföljelse, förbud, rasbiologi, försvenskningspolitik. Det har satt djupa avtryck i hur var och en valt att dölja eller uttrycka sin minoritetstillhörighet.

I utställningen kan du ta del av erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, stolthet och upprymdhet, sorg och tystnad. Utställningen berättar också om den långa historia som de nationella minoriteterna har i Stockholm.
- Det finns en bild på en judisk begravningsvagn som var en så självklar del av stadsbilden i Stockholm, sida vid sida med den kristna begravningsvagnen. Den bilden är från 1840-talet. Den säger en hel del om närvaron, säger Hjorth.

Till projektet har också en referensgrupp bestående av nationella minoriteter varit kopplad.
- Det har varit 15 personer som bidragit som bollplank och hjälpt oss att hitta vettiga ingångar, säger Hjorth.

Jonna Wolff, Judiska församlingen i Stockholm, är en av dem. Hon jobbar som programansvarig på Judiska Församlingen i Stockholm.

När och på vilket sätt kom du in i referensgruppen?

Jag fick ett mail från Stadsmuseet och förfrågan om att ingå i en referensgrupp. Det lät roligt, viktigt och spännande!

Vilken var din roll? 

- Jag har haft input med ett judiskt perspektiv och representerat Judiska Församlingen. Sen bollade vi ju olika idéer tillsammans kring utställning och innehåll.

Hur tycker du att resultatet blev och förhoppningar?

Jag var där förra veckan och såg utställningen för första gången- så himla roligt att se den live tillslut efter en lång process! Den var väldigt intressant och ett fint grepp med personliga intervjuer och närbilder. Den var också estetisk och kändes tydlig. Tror att det är viktigt för skolklasser som kommer att det är lättöverskådligt och inbjudande stämning.

Utställningsbildens text ”Vems är du?” uppmuntrar till ett utforskande av tillhörighetens betydelse. Det är en vanlig fråga för att identifiera någon utifrån en släkt eller en plats. Staden har historiskt sett varit en miljö där sådana band till nedärvd tillhörighet kapas. För andra blir rötter och arv viktigare.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2022-02-03