Artiklar

Råd för att ge inflytande och samråd för barn och unga

MUCF har tagit fram en vägledning för att hjälpa kommuner, regioner och statliga myndigheter att arbeta med inflytande och samråd för barn och unga från de nationella minoriteterna. 

Sidan uppdaterad 2022-01-19