Artiklar

Polarbibblo ska utforska fler språk

Polarbibblo har fått ett nytt uppdrag av Kungliga biblioteket. Barnens arena för det egna berättandet, Polarbibblo, ska på sikt få ännu fler språk.  

Sedan tidigare finns Polarbibblo på meänkieli, samiska språk och svenska. Men det ska inte stanna där, hoppas KB. ”KB ger Polarbibblo i uppdrag att undersöka om webbplatsen kan utökas med innehåll på finska och romani chib”, skriver Kungliga biblioteket på sin hemsida. 

Därmed är det tydligt att Kungliga biblioteket ser Polarbibblo som en nationell resurs. Polarbibblo blir en av flera samarbetspartners som ska utveckla biblioteksverksamheten för Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.  
- Det här låg redan i filen men nu kan vi utföra det under våren 2022, säger Regine Nordström, biblioteksutvecklare Polarbibblo. 

Hon säger vidare:

– Varje språk innebär ett stort utforskande. Vad händer till exempel med finskan man tar med sig till ett nytt land? Det kommer att bli så spännande så det är inte sant.

Att se sitt språk, höra det, läsa det, uttrycka sig och att själv bli läst är viktiga nycklar till att utveckla ett språk och hålla det levande i en ny generation. Här har Polarbibblo redan värdefull erfarenhet genom det fleråriga utvecklingsprojektet ”Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska”. 

Under 2022 kommer även Polarbibblo att utforska en filmskola för yngre barn med fokus på de nationella minoritetsspråken. Detta med hjälp av medel från Svenska Filminstitutet och detta görs i samarbete med Filmpool Nord. 

- Ljud och film är vardag för barn. Man kanske inte kan skriva och läsa men man kan jojka eller framföra en dikt, säger Regine Nordström. 

Coronapandemin är en fortsatt utmaning även för Polarbibblo. Den har hindrat verksamheten från att exempelvis träffa barnen i referensgrupperna. 
- Vi håller på att testa en modell för hur vi kan digitalisera detta, exempelvis besök i klassrum. Det här är en utmaning som är viktig!

Polarbibblo är i dag en webbplats där barn kan skriva berättelser, dikter och boktips på nio olika språk eller varieteter av språk. Här finns språkspel och quiz. Sajten drivs och utvecklas i Norrbotten, där nationella minoritetsspråk existerat parallellt med svenskan i många hundra år. Här finns erfarenheten och många av nätverken som behövs för att bygga den här typen av verksamhet.

Polarbibblos verksamhet kan följas på Polarbibblo.seFacebook samt Linkedin.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2022-01-10