Artiklar

Isof får i uppdrag att inrätta nya språkcentrum

Regeringen har gett Isof i uppdrag att inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. Samiskt språkcentrum förstärks med 4 miljoner kronor för 2022.  Uppdraget är en del av en historiskt stor satsning på nationella minoritetsspråk.

Tidigare under hösten aviserade regeringen en stor satsning på att förstärka arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken.

I satsningen ingick genomförande av ett handlingsprogram för språken samt att språkcentrum skulle inrättas. Nu har regeringen beslutat att Isof ska inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska.
− Beskedet är mycket efterlängtat och välkommet. Situationen är allvarlig och kräver snabba och omfattande insatser. Beslutet innebär att det skapas helt nya möjligheter att ge direkt stöd till språkbärarna och främja språkens fortsatta överlevnad i Sverige, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin, i ett pressmeddelande.

I den rapport som Isof redovisade till regeringen 2019 lämnades förslag på inrättande av språkcentrum för finska i Uppsala, för jiddisch i Stockholm, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för romska i Stockholm. Förslagen kring placering, bemanning och styrning och inflytande för de olika språkcentrumen togs fram efter omfattande samråd med organisationer och språkbärare för de nationella minoriteterna.

Nu påbörjas det viktiga arbetet med att planera och organisera språkcentrumen, vilket fortsatt kommer att ske i samråd med berörda organisationer och språkbärare.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-12-20